Marfan Sendromunda Beta Bloker Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Marfan sendromunda beta bloker tedavisinin faydaları zararına plaseboya kıyasla ağır basar mı?

Arka plan

Marfan sendromu vücudun birçok sistemini etkileyen kalıtsal bir hastalıktır. En sık görülen ve önemli özelliklerinden biri aorta’nın anevrizmal genişlemesidir. Bu damarda hayatı tehlikeye sokan disseksiyon ve yırtılmaya neden olabilir.

Beta blokerler olağanda kan basıncını düşürmek için kullanılan bir ilaç grubudur, rehberlerde Marfan sendromu için birinci seçenek tedavi olarak tavsiye edilir. Marfan sendromunda beta blokerlerin kesin etki mekanizması bilinmiyor.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2017 Haziranına kadar güncel.

Çalışma özellikleri

12 – 50 yaşlar arasında Marfan sendromlu 70 katılımcıyla yapılmış 1 randomize kontrollü araştırma bulduk. Bu araştırmada propranolol tedavisi tedavi verilmeyen kontrole karşı kıyaslandı. Ortalama izlem süresi müdahale grubunda 10.7, kontrol grubunda 9.3 yıldı.

Fon kaynağı

Araştırmaya NIH, FDA ve ABD Ulusal Marfan Vakfından fon sağlandı.

Anahtar sonuçlar ve kararlar

Propranolol tedavi yapılmamasına kıyasla mortaliteyi ve aort disseksiyonu, aort kapak yetmezliği, kalp yetmezliği ve kalp ameliyatı dâhil morbiditeleri azaltmadı. Ancak aort çapındaki büyüme hızını yavaşlattı. Araştırmada zararlar eksiksiz olarak raporlanmadı. Araştırmada kayırma hatası riskinin yüksek ve kanıtların düşük kalitede olduğu yargısına vardık. Bu çalışma Marfan sendromu olan hastaları, ailelerini ve sağlık hizmeti sağlayanları aydınlatmada yetersiz kanıt sağlıyor.

Kaynak

Koo H, Lawrence KAK, Musini VM. Beta-blockers for preventing aortic dissection in Marfan syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 11. Art. No.: CD011103. DOI: 10.1002/14651858.CD011103.pub2

Orijinal özet için: Marfan İçin Beta Bloker

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar