Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinde Eğitim, Sağlık Ve İyiliği Desteklemek İçin Derslere Daha Geç Başlama


Foto: Love Krittaya / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derlemede derse başlama saatinin daha geç olmasının ortaokul ve lise öğrencilerinde; akademik sonuçlar, uyku miktarı ve kalitesi, ruh sağlığı göstergeleri, devam ve uyanıklık hali üzerindeki etkileri araştırıldı.

Arka plan

Ortaokul ve lise öğrencilerinde uykusunu alamama ihtimali, gerek değişen beyin kimyaları gerekse okula gidiş saatinin erken olması gibi nedenlerle diğer gruplardan daha fazladır. Bu yüzden okula başlama saatinin daha geçe alınmasıyla birlikte akademik faydalar, daha uzun süreli uyuyabilme, daha iyi bir ruh sağlığı, devamda iyileşme ve derslerde uyanıklıkta değişim olup olmadığının yanı sıra, diyet ve egzersiz, kazalar, okuldaki sosyal yaşam, aile dinamiklerinde değişim olup olmadığı, okul kayıtları ve toplumda değişimler gibi ikincil sonuç ölçütlerinde değişimler olup olmadığını belirlemeyi hedefledik.

Çalışma özellikleri

Derlememizde sunulan kanıtlar 2016 Şubatına kadar güncel olup toplam 297 994 öğrenciyle yapılan 11 araştırmayla ilgili 17 yayından sağlandı. Araştırmalarda okul başlama saatinin 15 dakikayla 1 saat arası geçe alınması şeklinde yapılan değişiklikler, 2 haftayla bir yıl kadar farklı sürelerle incelendi. 11 çalışmanın 5’i fon aldı ancak fonlar sonuçlardan ticari çıkarı olan kurumlardan değil akademik ve araştırma kurumlarından sağlandı.

Anahtar sonuçlar

Kanıtların sınırlı ve çok düşük kalitede olması nedeniyle okul başlama saatini geçe almanın etkilerini güvenle belirleyemedik. Okulun başlama saatinin daha geç olmasının akademik fayda sağlayabileceği bulundu ancak 4 araştırmadan sağlanan sonuçlar karışıktı.

2 çalışmanın birleştirilmesinin sonucuna göre geç okul saatleriyle birlikte bir önceki gecenin uykusu arttı. Ayrıca 6 başka çalışmadan sağlanan kanıtlar da okulun geç başlamasıyla uyku süresinde artma arasındaki ilişkiyi destekledi.

Bir araştırma okul başlama saati geç olan öğrencilerin erken başlayan akranlarına göre daha az depresif belirti bildirdiğini gösterdi.

Farklı çalışmalar, okulun geç başlamasıyla öğrencilerde devam ve uyanıklığın arttığına dair karışık sonuçlar bildirdi.

Bu müdahalelerin ulaşım üzerine potansiyel ters etkileri olabilir. Bir çalışmada ebeveyn ve çocuklar arasında etkileşim azalması, bir diğerinde de istihdam ve ders program çizelgesiyle ilgili sorunlar bildirildi

Yine sınırlı veriler ve çok düşük kaliteli kanıtlar nedeniyle okullarda derslere daha geç başlanmasının ters etkileriyle ilgili de sağlam sonuçlar çıkaramadık.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi çok düşük. Bu nedenle bulguların gerçekten de faydalı ya da ters etkileri yansıttığını kabul edemiyoruz.

Kaynak

Marx R, Tanner-Smith E, Davison CM, Ufholz L, Freeman J, Shankar R, Newton L, Brown RS, Parpia AS, Cozma I, Hendrikx S. Later school start times for supporting the education, health, and well-being of high school students. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD009467. DOI: 10.1002/14651858.CD009467.pub2

Orijinal özet için: Okul Saatini Geçe Almak

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar