Toplum İçinde 1 – 6 yaş Arası Çocuklarda Şaşılık Belirleme İçin Testler


Tommasso Inghirami'nin Portresi. Sanatçı: Raffaello Sanzio da Urbino  1483 – 1520

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derlemede 1 – 6 yaş arası çocuklarda çeşitli testlerin, göz klinikleri dışında şaşılık belirlemede ne kadar iyi olduğunu anlamayı hedefledik. Bu testler toplum içinde ve göz hastalıkları uzmanı olmayan tarama elemanlarınca kullanılır.

Arka plan

Şaşılık gözlerin hizalı duruşunun bozulmasıdır. Görmede bozulmaya neden olur ve gözlerin birlikte hareketini de bozduğundan üç boyutlu görmeyi de engeller. Şaşılık taraması için, hiza bozulmasını ölçen dolaysız veya her bir gözün görme keskinliğini ölçen ya da üç boyutlu görmeyi ölçen dolaylı testler kullanılabilir. Şaşılığı olan çocukları doğru olarak belirlemede hangisinin en doğru olduğu bilinmiyor.

Sonuçlar ve karar

Bu derleme için gereken standartları karşılayan sadece 1 araştırma bulundu. Bu araştırmada bir foto-tarama cihazı (kırma kusuru ve hiza bozulmasını ölçen bir tip kamera) kullanıldı. Taramanın ardından tüm çocuklara şaşılığın konfirmasyonu için göz hastalıkları uzmanı muayenesi önerildi. Foto-tarayıcı şaşılığı olmayan çocukları belirlemede çok doğru bulundu (yüksek spesifite) ancak şaşıları belirlemede doğru bulunmadı (sensitivitesi düşük).

Bu derlemeye sadece bir araştırma alınabildiğinden şaşılık taramasında hangi testin en doğrusu olduğuna dair bir karar mümkün olmadı. Bunun değerlendirilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Ancak istatistiksel olarak geçerli sonuçlar çıkarabilmek için bu çalışmalara çok büyük sayıda çocuk alınması gerekir.

Güncellik

Derleme için 5 Ocak 2017 tarihine kadar yayınlanan çalışmalar arandı.

Kaynak

Hull S, Tailor V, Balduzzi S, Rahi J, Schmucker C, Virgili G, Dahlmann-Noor A. Tests for detecting strabismus in children aged 1 to 6 years in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 11. Art. No.: CD011221. DOI: 10.1002/14651858.CD011221.pub2

Orijinal özet için: Şaşılık Taramaları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar