Kalça Eklemi Değişen Hastalarda Başka Tipte Ağrı Giderici Metotlara Kıyasla Periferik Sinir Blokları

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kalça değişiminden sonra ağrı kontrolü hastaya rahatlık sağlar ve rehabilitasyona katılımı iyileştirir. Bunun sayesinde hastalar evine daha hızlı döner ve tedavi masrafları sınırlanır.

Periferik sinir blokları, ilgili sinirin etrafına (perinöral) lokal anestezik ilaç enjekte edilerek yapılır. Bu maddeler beyne ağrı iletimini keser. Nöroaksiyel blokta enjeksiyon omurilik etrafına uygulanır.

Kalça değişimi sonrası erişkin hastalarda sinir blokajlarının, blokaj yapılmaması veya diğer ağrı giderme yöntemlerine kıyasla, fayda ve zararlarını değerlendirdik.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2016 Kasımına kadar güncel

Çalışma özellikleri

51 araştırmayı derlemeye aldık ve toplam 2491 katılımcıyla yapılan 45 araştırmanın sonuçlarını analiz ettik. Halen süren11 ve sınıflama bekleyen 3 araştırma bulunuyor.

Fon kaynakları

Araştırmalara devletler, hayır kurumları, enstitüler ve endüstriden fon sağlandı, 29’unda fon bilgisi verilmedi.

Anahtar sonuçlar

Sistemik analjeziye kıyasla periferik sinir bloklarının (PSB); ağrıyı ve konfüzyon riskini, kaşıntıyı, hastanede kalış süresini azalttığını, tedaviden hasta tatminini artırdığını bulduk. Tedavi edilen her 12 hasta başına 1 daha az kişide konfüzyon, her 4 hasta başına 1 daha az kaşıntı, hastanede kalışta ortalama 0.75 gün azalma, hastanın analjeziden tatmininde 10 üzerinden 2.4 puan artış görüldü. Ameliyattan sonra ilk yürüyüşe kadar geçen zamanda fark bulamadık.

İki hastada komplikasyon görüldü: Birinde lokal hematom diğerinde de gecikmiş başlangıçlı ısrarcı kas zaafı gelişti

Kanıt kalitesi

Sistematik ağrı kesicilere karşı PSB için kanıt kalitesine ortayla çok düşük arasında değer biçildi.

Nöroaksiyel blokaja kıyasla PSB için kanıt kalitesi hasta tatmini için yüksek, kaşıntıda azalma, benzer ağrı kesici etki, benzer komplikasyonlar, hastanede kalış ve ilk yürüyüşe kadarki zaman için ortaydı. Konfüzyonla ilgili kanıtlar çok düşük kalitede.

Kanıt kaliteleri, çalışma tasarımlarındaki kusurlar ve araştırma ve katılımcı sayısının azlığı nedeniyle düşük ve çok düşüğe indirildi.

Kaynak

Guay J, Johnson RL, Kopp S. Nerve blocks or no nerve blocks for pain control after elective hip replacement (arthroplasty) surgery in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD011608. DOI: 10.1002/14651858.CD011608.pub2

Orijinal özet için: Kalça Protezi Ameliyatı Sonrası Ağrı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar