Gestasyonel Diyabet Tedavisinde İnsülin

Cochrane derleme özeti

Konu

Bu derlemede gestasyonel diyabet (GDM) tedavisinde oral tedaviler ya da ilaç dışı tedavilere kıyasla insülinin etkinlik ve güvenliğini anlamaya çalıştık. Ayrıca gün içinde insülin alımının farklı zamanlamalarına da bakıldı. 2017 Mayısına kadar yayınlanan tüm araştırmaları derledik ve verileri analize aldık.

Önemi

GDM anne ve bebekte hem kısa hem de uzun vadede komplikasyonlara neden olur. Olağan tedavide diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri ilk aşamadır, kan şeker düzeyi yüksek kalmaya devam eden kadınlar insülinle tedavi edilebilir. İnsülin enjeksiyonu yapmak istemeyen kadınlar için, insülin kadar etkili ve güvenli başka tedavi seçenekleri olup olmadığının anlaşılması önemli

Araştırma özellikleri

1 Mayıs 2017 tarihine kadar yapılmış, 7381 anne için veri raporlayan 53 araştırma ve 6435 bebek için raporlama yapan 46 araştırma bulduk. Kanıt kalitesi genel olarak çok düşükle orta arasında değişken bulundu. Araştırmalar, düşük-orta ve yüksek gelirli çeşitli ülkelerde yapıldı. 3 Araştırma ilaç şirketinden mali destek veya ilaç sağladığını bildirdi, 36 araştırma fon kaynağı hakkında bir beyanda bulunmadı.

GDM’li annelerde insülinle birlikte gebelikte hipertansif bozukluk olma ihtimali arttı ancak; pre-eklampsi, sezaryenle doğum, tip 2 diyabet gelişimi ya da doğum sonrası tartıda, insülin ya da oral tedavi olan kadınlar arasında bir fark kanıtı bulunmadı.

İnsülin oral tedaviye kıyasla doğum indüksiyonu ihtimalini muhtemelen artırır göründü ancak bu sonuç belirsiz.

Derlenen çalışmalarda perine hasarı, gebelik öncesi kiloya dönüş ya da postnatal depresyon raporlanmadı.

Bebek açısından, gestasyonel yaşına göre iri olma, ölüm ya da doğumdan sonra ciddi hastalık, kan şekerinde düşme, bebeklikte ya da çocuklukta fazla kilo, duyma ve görmede bozulma veya 18 ayda hafif gelişim geriliği risklerinde gruplar arasında net fark kanıtı bulunmadı. Derlenen çalışmalarda bebeğin çocukluktaki sağlığına bakılmadı.

Diğer insülin tiplerine kıyasla regüler insan insülini; standart bakımla birlikte diyet tavsiyesine kıyasla insülin, egzersize karşı insülin kıyaslamalarına ve farklı insülin doz ve uygulama sıklıklarının kıyaslanmasına da baktık. Ancak bu sonuç ölçülerinin birçoğunda bir fark olduğundan emin olabilmek için yeterli kanıt bulamadık.

Sonuçların anlamı

Mevcut kanıtlar, insülin enjeksiyonlarıyla ağızdan tedavi arasında anne ve bebek için sonuç ölçütlerinde kısa vadede çok az fark olduğunu gösteriyor. Uzun vadeli sonuçlar hakkında henüz yeterli kanıt yok.

Hangi tedavinin kullanılabileceğine dair kararların, hekim ve anne arasında yapılacak tartışmaya dayanması gerekiyor. GDM’li kadınlar için optimal insülin rejimlerini araştıran daha fazla araştırma yapılması ve bu çalışmalarda, anne ve bebekler için kısa vadeli ölçütlerin yanı sıra, uzun vadeli sonuç ölçütlerinin de raporlanması gerekir.

Kaynak

Brown J, Grzeskowiak L, Williamson K, Downie MR, Crowther CA. Insulin for the treatment of women with gestational diabetes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 11. Art. No.: CD012037. DOI: 10.1002/14651858.CD012037.pub2

Orijinal özet için: Gestasyonel Diyabette İnsülin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv