Astım Atağı Olan Hastalarda Magnezyum Sülfat İnhalasyonu Etkili Ve Güvenli mi?

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Astım atakları erişkin ve çocuklarda sık görülür. Atak geçiren hastanın hastane acil servisinde tedavisi gerekebilir. En iyi tedaviyle dahi bazı hastaların hastaneye, hatta yoğun bakım ünitesine yatışı gerekebilir. Bazı rehberler bu hastalara enjeksiyonla ya da inhalasyonla magnezyum sülfat verilmesinin faydalı olabileceğini gösteriyor.

Sonuç ölçütü olarak magnezyum sülfatın akciğer fonksiyonlarına, şiddet skorlarına ve hastaneye yatışlara etkisini seçtik. Tedavinin güvenliği de araştırıldı.

Çalışma özellikleri

Acil departmanına astım atağıyla başvuran erişkin ve çocuklarda yapılan çalışmaları aradık. Standart tedavinin yanı sıra magnezyum sülfat verilmesini, tek başına standart tedaviye karşı ve magnezyum sülfatı doğrudan standart tedaviye karşı kıyaslayan araştırmaları seçtik. Çalışmalar arasında yürütüm yeri ve dil ayrımı yapılmadı.

Anahtar sonuçlar

Toplam 3 000 kadar hastayla yapılan 25 araştırma derledik. Bu son güncellemede derlememize çok yüksek standartla yürütülmüş birkaç büyük araştırma dâhil edildi.

Standart tedaviye magnezyum sülfat eklemenin akciğer fonksiyonları, hastaneye yatışlar ve şiddet skorları anlamında küçük faydalarla sonuçlandığı bulundu ancak bu bulgulardan emin değiliz. Güven eksikliğinin nedeni çalışmaların yürütüm yollarının farklı olması ve farklı zamanlarda farklı sonuçların ölçülmesiydi. Bu, ferdi çalışma sonuçlarını kombine etmemizi oldukça güçleştirdi.

Çalışmalarda magnezyum sülfat inhalasyonu bir ciddi yan etkiye neden olur görünmedi. Standart tedavi yerine magnezyum sülfat kullanmanın faydalı olduğuna dair kanıt bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Sonuçlardan ne kadar emin olabileceğimizle ilgili bir skorlama sistemi kullandık. Bulduğumuz skorlar yüksek güvenle düşük güven arasında değişkendi ancak çoğu sonuç ölçütlerine düşükle çok düşük değer biçildi. Bunun nedeni çalışmaların yürütüm yolu hakkındaki kaygılarımızdı, örneğin katılımcıların tedavi gruplarına randomizasyonu veya katılımcı ve hastaların körlenmesi belirsizdi. Kombine sonuçlar hakkındaki güvenimizi azaltan bir diğer faktör de bazen magnezyum sülfatın daha iyi, daha kötü ya da aynı olduğunun anlaşılamamasıydı.

Anahtar mesajlar

Standart tedaviye eklenen magnezyum sülfatın astım atağı yaşayan hastalara küçük bir fayda sağlayabileceğine dair kısıtlı bazı kanıtlar var. Ancak en yeni yapılan yüksek kalitede çalışmalar genel olarak önemli faydalar göstermiyor. Ayrıca bazı grupların, örneğin şiddetli astımı olanların diğerlerinden daha fazla fayda sağladığından emin olamadık

Kaynak

Knightly R, Milan SJ, Hughes R, Knopp-Sihota JA, Rowe BH, Normansell R, Powell C. Inhaled magnesium sulfate in the treatment of acute asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 11. Art. No.: CD003898. DOI: 10.1002/14651858.CD003898.pub6

Orijinal özet için: Astımda Magnezyum Sülfat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv