Laparoskopik Tecrübesi Sınırlı Cerrahi Asistanlarında Standart Eğitime Takviye Olarak Sanal Gerçekli

Cochrane derleme özeti

Standart cerrahi eğitim usta çırak ilişkisidir, hekim ameliyat yapmayı tecrübeli bir cerrahın denetimi altında öğrenir. Bu eğitim masraflıdır, zaman alır ve etkinliği değişkendir. Laparoskopik cerrahide küçük bir delik içinden geçen cihazlar kullanılır ve genellikle açık cerrahiden daha güç olduğu kabul edilir. Sanal gerçeklik simülatörü kullanımıyla eğitim, standart eğitimi takviye için bir seçenek oluşturuyor.

Sanal gerçeklik eğitimi cerrahi asistanlarının teknik becerilerini iyileştiriyor. Laparoskopik tecrübesi sınırlı asistanlarda standart eğitime takviye olarak yapılan bu eğitimin hastalara etkisi bilinmiyor. Tecrübesi sınırlı cerrahi asistanını daha önce laparoskopik girişimlerde kıdemli cerrahlara yardımcı olmuş ve kendi başına ameliyat yapmak için gözetime ihtiyacı olanlar olarak tanımladık. Bu eğitimin bu asistanlar için cerrahi sonuçları ve operatif performansı iyileştirmede faydalı olup olmayacağı sorusuna cevap bulmak için literatürde kapsamlı bir taramayla randomize kontrollü çalışmaları aradık. Literatür taramasını iki bağımsız hekim 2012 Temmuzuna kadar yaptı ve toplam 109 asistanla yapılan 8 araştırma belirlenerek derlemeye alındı.

Araştırmalarda sanal eğitim takviye eğitim yapılmamasına ya da kutu modelle eğitime karşı kıyaslandı. Farklı sanal eğitim şekillerini kıyaslayan araştırma bulunmadı. Tüm araştırmalarda kayırma hatası riski yüksekti, tümünde de sonuç ölçütü olarak sadece girişim süresi ve operatif performans raporlandı. Ölümler, komplikasyonlar, yaşam kalitesi ve girişim sonrası yatış süresi raporlanmadı.

Genel olarak, sanal eğitim toplam olarak ameliyat süresini 10 dakika kadar kısaltır ve asistanın operatif performansını (araştırma raporlarında ölçüye vurulması güç olan), eğitim yapılmaması ya da kutu modelle eğitime göre iyileştirir görünüyor. Ancak ameliyat süresinde sağlanan azalma ve operatif performanstaki artışın, hastalara ya da sağlık hizmeti finansörlerine, sağlıkta iyileşme ve masraflarda azalma anlamında etkisi bilinmiyor.

İyi tasarımlı daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Bu araştırmalarda bu eğitimin hastalar ve sağlık finansörlerine etkisinin de incelenmesi gerekir.

Kaynak

Nagendran M, Gurusamy K, Aggarwal R, Loizidou M, Davidson BR. Virtual reality training for surgical trainees in laparoscopic surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD006575. DOI: 10.1002/14651858.CD006575.pub3

Orijinal özet için: Laparoskopide Sanal Eğitim

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv