İnce Barsağın Crohn Hastalığında Laparoskopik ve Konvansiyonel Ameliyat

Cochrane derleme özeti

Bu derlemede ince barsak Crohn hastalığında laparoskopik ameliyatın konvansiyonel ameliyat kadar güvenli olabildiği bulundu. Perioperatif sonuç ölçütleri ve uzun vadeli nüks oranlarında anlamlı fark bulunmadı. Ancak bu güne kadar yapılmış, toplam 120 katılımcılı sadece 2 randomize kontrollü araştırma olduğundan laparoskopik ameliyatın faydaları hakkında güvenilir kararlar çıkarılamıyor.

Kaynak

Dasari BVM, McKay D, Gardiner K. Laparoscopic versus Open surgery for small bowel Crohn's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 1. Art. No.: CD006956. DOI: 10.1002/14651858.CD006956.pub2

Orijinal özet için: Laparoskopik Crohn Ameliyatı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar