Arter Nedenli Felç Sonrasında Vasküler Olaylardan Sekonder Korunmada Aspirine Karşı Silostazol

Cochrane derleme özeti

Felçler bir halk sağlığı problemi oluşturuyor. Orta ve düşük gelirli ülkeler hızlı ekomomik ilerleme gösterdikçe, felç ve kalp krizleri gibi refah hastalıklarının ek külfetiyle karşılaşıyor. Felçlere, kalp krizlerinden farklı olarak birden fazla mekanizma neden olur. Asyalılarda iskemik felçlerin daha büyük bir kısmı beyin kaidesindeki arterlerin daralmasına bağlıdır. Beyaz ırka kıyasla Asyalılar, kontrol edilmeyen hipertansiyon nedeniyle beyin dokusu içindeki kanamalara daha eğilimlidir.

Silostazol platelet birikimini önleyerek kanı inceltir ve erken bildirilere göre felçli hastalarda yeni felçler, kalp krizleri ve vasküler olaylardan ölümleri önler görünüyor. Bu, kendi etkinliğine olduğu kadar beyin kanaması ihtimalinin daha az olmasına bağlı.

Toplam 3477 katılımcıyla yapılan 2 randomize kontrollü araştırmanın bu derlemesinde silostazolün felçli Asyalı hastalarda; yeni felç, kalp krizi ve kalp damar olaylarından ölümleri önlemede daha etkili olduğunu bulduk. Güvenlik anlamında aspirinden daha fazla yan etkiye, ancak beyin ve vücutta daha az ciddi kanamaya neden oluyor.

Kaynak

Kamal AK, Naqvi I, Husain MR, Khealani BA. Cilostazol versus aspirin for secondary prevention of vascular events after stroke of arterial origin. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 1. Art. No.: CD008076. DOI: 10.1002/14651858.CD008076.pub2

Orijinal özet için: Felçten Sekonder Korumada Silostazol

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv