Raynaud Fenomeni Olan Hastalarda Kalsiyum Kanal Blokerleri


Raynaud fenomeni. Foto: Niklas D / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Raynaud fenomeninde (RF) vazospazm nedeniyle el ve ayak parmaklarına giden kan akımı ataklar şeklinde azalır. Belirti olarak renkte değişimler (önce beyaz sonra mavi ya da kırmızı), ağrı ve şiddetli olgularda parmaklarda açık yaralar görülür. Raynaud atağını; soğuk, stres ve duygusal rahatsızlıklar tetikleyebilir. Primer RF’nin altında başka hastalık bulunmaz. Sekonder RF ile birlikte sistemik skleroz gibi altta yatan durumlar bulunur.

KKB’ler parmaklardaki kan akışını artıran ilaçlar olup RF hastalarında birinci seçenek tedavi olarak kullanılır. Bu derlemede 19 Mayıs 2017 tarihine kadar yayınlanan araştırmalar bulunarak RF’de kalsiyum kanalı blokerlerinin (KKB) fayda ve zararları plaseboya karşı değerlendirildi. KKB’lerin fayda ve zararlarına; genel olarak, ilacın dozuna, tipine ve RF tipine (primer ve sekonder) göre bakıldı.

Çalışma özellikleri

Hastalıkların şiddet ve devam süreleri çeşitli olan toplam 982 erişkin hastayla yapılan 38 araştırma belirlendi. 9 araştırmaya primer, 5’ine sekonder RF’li ve kalanlarına karışık hastalar alındı. Araştırmalar 2 ile 20 hafta arasında sürdürüldü.

Bulgular

• CCB’ler muhtemelen Raynaud ataklarının sıklık, şiddet ve genel hasta değerlendirmesi ölçütlerini hafifçe azaltıyor (orta kalitede kanıt, belirsizlik ve tutarsızlık nedeniyle kalite düşürüldü)

• CCB’ler Raynaud ataklarının ağrısı ve süresini hafifçe azaltabiliyor (düşük kalitede kanıt, belirsizlik ve tutarsızlık nedeniyle kalite düşürüldü)

• Veri yokluğu ve çalışma terk oranlarının yüksek olması nedeniyle KKB’lerin, tedavi yan etkilerine bağlı çalışmadan hasta eksilmesi riski üzerine etkisi şüpheli;

• Yan etki olarak en sık baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, çarpıntı ve ayak bileğinde ödem görüldü.

• Ölüm veya hastaneye yatış gibi ciddi ters olaylar raporlanmadı.

2 – 20 hafta süreyle KKB alan hastalara neler olacağının en iyi tahmini hesabı

Primer ve sekonder RF bir arada ele alındığında, KKB alan 528 hasta, plasebo alanlara kıyasla haftada 6 daha az atak geçirdi. KKB alan hastalar haftada ortalama 8 atak geçirirken, plasebo alanlar 14 atak geçirdi.

Dakika cinsinden atak süresi KKB ve plasebo alanlarda benzerdi. Ancak bu bulgu az sayıda katılımcıya dayanıyor.

10 cm skalada hastanın ölçtüğü atak şiddeti (yüksek skor şiddetli atak) KKB alanlarda 0.62 cm daha düşüktü. KKB alan katılımcılar atak şiddetine 6.2 cm değer biçerken, plasebo alanlar 6.7 cm değer biçti.

KKB’lerle ağrı 1 – 10 skalasında plaseboya göre 1.5 puan azaldı (düşük skor, az ağrı; %15 mutlak azalma). KKB alan hastalar 1.6 puan ağrı skoru bildirirken plasebo alanlar 3.1 puan bildirdi.

KKB alanlarda toplam malûliyet, 0 – 10 skalasında plasebo alanlara göre 0.4 puan azaldı (%4 mutlak azalma; yüksek skor, şiddetli malûliyet). KKB alan hastalar malûliyetlerine 3.5 puan değer biçerken, plasebo alanlar 3.9 puanlık değer biçti.

KKB alan 100 hasta içinde 6 daha fazlası ters olaylar nedeniyle araştırmayı bıraktı (%6 fazla eksilme). KKB alanlardan 25’i çalışmadan ayrılırken, plasebo alanlardan 19 katılımcı ayrıldı.

Derlememiz yüksek dozlarda KKB’lerin (özellikle dihidropiridin sınıfından nifedipin gibi) RF tedavisinde, özellikle primer RF’de faydalı olabileceğini gösteriyor. Tedavi yan etkileri nedeniyle biraz daha fazla hasta ilacı bıraksa da raporlanan yan etkiler ciddi değildi.

Kaynak

Rirash F, Tingey PC, Harding SE, Maxwell LJ, Tanjong Ghogomu E, Wells GA, Tugwell P, Pope J. Calcium channel blockers for primary and secondary Raynaud's phenomenon. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 12. Art. No.: CD000467. DOI: 10.1002/14651858.CD000467.pub2

Orijinal özet için: Raynaud Fenomeni

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv