Santral Venöz Hemodiyaliz Kateteri Tıkanmasında Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Konu

Böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz yapılan hastalara damar yolu gerekir ve en iyi yol olmasa da sıklıkla bir tünelli hemodiyaliz kateteri kullanılır. Bu kateterler, enfeksiyon sorunlarının yanı sıra pıhtılaşma ve fibrin tabakası oluşumuna bağlı olarak tıkanmaya da yatkındır. Alteplaz gibi ilaçların kateter tıkanmasını önlemede bilinen bir rolü vardır ancak oluşmuş tıkanmayı düzeltmede en iyi yaklaşım belli değil.

Çalışma özellikleri

Cochrane Böbrek Ve Transplant Özel Kayıtlarını 17 ağustos 2017 tarihine kadar araştırdık ve disfonksiyonel hemodiyaliz kateterleri olan hastalarda trombolitik ajanlar, fibrin tabakasına stripping ve kateter değişiminin başarılarını kıyaslayan araştırmaların bir sistematik derlemesini yaptık. 3 farklı tedaviyi kıyaslayan toplam 580 katılımcıyla yapılmış 8 araştırma bulduk. Araştırmalarda ilaç dozları ve verilme yolları da kıyaslandı. Çalışmaların küçük çaplı ve kayırma hatası riskinin büyük olması kanıt kalitesini sınırladı.

Sonuçlar

Kateter işlevinin geri kazanılmasında trombolitik tedavinin muhtemelen plasebodan daha iyi olduğu bulundu ancak optimal doz ve verilme yöntemiyle ilgili veri sağlanamadı.

Kateter tıkanmasının acil idaresinde fibrin tabakasının girişimsel radyoloji tekniğiyle fiziksel olarak parçalanması trombolitik ilaç kadar etkili olabilir.

Fibrin tabakasına stripping uygulanması veya kateter değişimiyle iki haftada kateter açıklığı trombolitik ilaca kıyasla daha iyi olabiliyor.

Halen diyaliz için uygunluk ve ters olay riskini azaltma açısından herhangi bir teknikten yana olan kanıtlar yetersiz.

Sonuçlar

Hemodiyaliz kateter disfonksiyonunda en etkili teknikle ilgili daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Kennard AL, Walters GD, Jiang SH, Talaulikar GS. Interventions for treating central venous haemodialysis catheter malfunction. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD011953. DOI: 10.1002/14651858.CD011953.pub2

Orijinal özet için: Santral Venöz Kateter Tıkanması

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv