İkiz Gebelerde Ultrason Muayeneleri

Cochrane derleme özeti

Konu

Çoğul gebeliğin doğumda kötü sonuçlara katkısı önemlidir. Bunlarda tekil gebeliklere kıyasla daha çok komplikasyon görülür. Bebeklerin birinde ya da ikisinde büyüme kısıtlanmasının sonucu ölüm ya da sağlık bozuklukları, erken membran rüptürü ve 37 haftadan önce erken doğum riskinde artış görülebilir.

İkiz gebelere, bebeklerin sağlığını kontrol için genellikle düzenli ve çoğu zaman sık ultrason muayeneleri yapılır. Bu muayeneler farklı tiptedir. Normal ultrason çocuğun büyümesini kontrol için yapılır. Çocuğun içinde bulunduğu amniyos sıvısı miktarı hesaplanabilir ve Dopplerle kordondaki ve bebeklerdeki kan akışının nitelikleri ölçülebilir. Anneler ve bebekler için en iyi ultrason takviminin hangisi olduğunu bilmediğimiz gibi gebelik bakımı ve sonuçlarında bir fark yaratıp yaratmadığını da bilmiyoruz.

Önemi

Halen ikiz gebeliklerde ultrason zamanlama ve şekillerinin doğum sonuçlarını iyileştirmek için kadınlara nasıl faydalı olduğunu bilmiyoruz. Bunun anlaşılması, ikiz gebelerin etkin olarak izlenebilmesi ve ikizlerin kendileri ve anneleri için en güvenli olduğu zaman doğurtulabilmesi anlamına gelir.

Bulgular

2017 Ağustosunda randomize kontrollü araştırmalar için literatür taraması yaptık. Kayırma hatası riski düşük 1 çok merkezli randomize kontrollü araştırma bulduk. Araştırmaya ultrasonda normal şekillendikleri görülen ve sağlıklı ikiz gebeliği olan 526 kadın alındı. Kadınlar iki gruba randomize edildi. Gebeliğin 25, 30 ve 35. haftalarında bir grupta bebeklerin sadece büyümesine bakılırken diğer grupta hem büyüme hem de kan akımları incelendi.

Farklı testlerle sağlanan bulgular benzerdi. Çalışmada sadece büyüme ölçümü yapmak ya da büyümeyle birlikte kan akımlarına da bakmanın, 3. trimestrde, doğumda ya da doğum sonrası 28 gün içinde ölen bebek sayısında net fark sağlamadığı bulundu.

Özel bakım ünitelerine alınan ya da solunum yardımı gereken bebek sayısında da net farklar yoktu. Elektif ya da acil sezaryen olan ya da gebelikte hastaneye yatan kadın sayılarında fark bulamadık (ikisi için de yüksek kalitede kanıt).

Farklı tipte ultrason muayeneleri olmak, kadınların erken ya da indüklenmiş doğum yapmasında fark yaratmadı (orta kalitede kanıt).

Gebelik esnasında konan önemli komplikasyon tanıları, 28 haftadan önce erken doğumlar veya kadının bakımından tatmin düzeyiyle ilgili bilgi sağlanamadı

Araştırmada gebelikler, ikizlerin aynı membranı paylaşıp paylaşmadığıyla ilgili olarak gruplanmadı. Membranı paylaşan bebekler plasentayı da paylaşır ve kan dolaşımları da karışık olup ikizlik komplikasyonu ihtimali artar.

Bulguların anlamı

Bu çalışmadan sonra hala farklı ultrason muayenelerinin ve yapılma sıklıklarının ikiz gebelerde sonuçları iyileştirip iyileştirmediğini bilmiyoruz. Gelecekte yapılacak çalışmalarda farklı ultrason şekilleriyle birlikte bebek ölümlerinde farklar olduğu bulunabilir. Bebeklerin normal olarak büyüdüğünü görmek ve çıkabilecek problemleri hızla belirlemede ultrason muayenelerinin ne sıklıkta ve ne kadar ayrıntılı yapılması gerektiğini anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Woolcock JG, Grivell RM, Dodd JM. Regimens of ultrasound surveillance for twin pregnancies for improving outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 11. Art. No.: CD011371. DOI: 10.1002/14651858.CD011371.pub2

Orijinal özet için: İkiz Gebelere Ultrason

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv