Alt Üriner Sistem Belirtileri Gösteren Erkeklerde Noktüri Tedavisinde Dezmopressin

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Dezmopressin erkeklerde noktüri tedavisinde etkili mi?

Arka plan

Noktürili hasta her gece bir ya da daha fazla tuvalete çıkmadan yakınır, yaşlı erkeklerde olağan görülür. 70 yaş üstü erkeklerin yarıdan fazlasında çeşitli, nedenlere bağlı noktüri bulunur. Dezmopressin vücuttaki idrar hacmi ve konsantrasyonunu düzenler. Noktüri tedavisinde de kullanılır.

Çalışma özellikleri

Araştırmamız 1 Ağustos 2017 tarihine kadar güncel. Toplam 2966 katılımcılı 14 klinik araştırmayı derledik. Tek başına ya da alfa blokerler ve antikolinerjikler başka ilaçlarla kombine kullanılan deszmopressin, plaseboya, davranışsal değişikliklere ve da başka ilaçlara karşı kıyaslandı. Çalışmaların tümü olmasa da çoğuna yaşlı erkekler alındı.

Anahtar sonuçlar

Dezmopressin, 3 - 12 ay tedavi yapıldığında plaseboya göre oldukça çok sayıda erkekte gece tuvalete çıkma sıklığını azaltıyor. Ciddi yan etkiler artmadı. Dezmopressinin davranış değişimine kıyasla etkisini bilmiyoruz.

Gece tuvalete çıkma sıklığına etki muhtemelen üç ay verilen alfa blokerlere benzer ve büyük yan etki yok. Dezmopressinin alfa bloker ya da antikolinerjik ilaca eklenmesi daha iyi görünmüyor.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesine çoğunlukla düşük değer biçtik, bu da sonuçlardan tamamen emin olmadığımız anlamına geliyor. Derlenen çalışmaları tasarımı iyi değildi ve boyutları küçüktü, hastalar genellikle kısa izlendi (3 ay ve altı).

Kaynak

Han J, Jung J, Bakker CJ, Ebell MH, Dahm P. Desmopressin for treating nocturia in men. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD012059. DOI: 10.1002/14651858.CD012059.pub2

Orijinal özet için: Noktüride Dezmopressin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv