Derin Ven Trombozu Tedavisinde Pentasakkaritler


V. subclavia'da SVK'ya bağlı tromboz (kırmızı). VJİ ile birleşip brakiyosefalik veni (mavi) oluşturduğu yere kadar uzanıyor. Carr PJ, Rippey JC - Clin Case Rep (2015) / Open-i

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Yeni antikoagülanlar grubundan fondaparinuks, idraparinuks ve idrabiotaparinuks derin ven trombozunda kullanılan konvansiyonel antikoagülanlara etkili ve güvenli alternatifler mi?

Arka plan

Derin ven trombozu, genellikle bacak venlerinde kan pıhtılaşması olup şiddetli ve hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Konvansiyonel tedavide 5 – 7 günlük heparin enjeksiyonlarıyla antikoagülen tedaviden sonra uzun süre ağızdan K vitamini antagonistleri (örneğin warfarin) kullanılır. Ancak bu tedaviyi yüksek kanama riski ve sık laboratuar kontrolüyle izlem gerekmesi kısıtlar.

Fondaparinuks, idraparinuks ve idrabiotaparinuks gibi pentasakkaritlerin konvansiyonel tedaviden daha kestirilebilir etkileri ve kullanışlı doz rejimleri var. Bu ilaçlar laboratuar kontrolü de gerektirmiyor ve başka ilaç ve besinlerle bilinen etkileşimleri az. Birçok kurum için mali etkin olabilirler ve bunlarla heparinin indüklediği trombositopeni ve tromboz gibi zararlı etkiler ve daha nadir görünüyor.

Çalışma özellikleri ve anahtar sonuçlar

Literatürde konuya ilişkin 22 Mart 2017’ye kadar yayınlanan literatür tarandı ve toplam 6981 katılımcıyla yapılan 5 araştırma bulundu ve derlendi. Derlenen araştırmalarda fondaparinuks, idraparinuks ve idrabiotaparinuks konvansiyonel tedaviye ya da birbirine karşı kıyaslandı. Etkinlik hakkında yargıya varmak için ana sonuç ölçütü olarak venöz tromboemboli görülmesi ya da nüksü (derin ven trombozu veya akciğer ambolisi atağı) ve zararlı etkileri değerlendirmede sonuç ölçütü olarak büyük ve klinik ilişkin kanama seçildi.

Derlememizde 5.0, 7.5 ve 10 mg dozlarda fondaparinuksa eklenen K vitamini antagonistinin konvansiyonel tedaviyle aynı etkinlik ve zararlı etkileri gösterdiği bulundu. 2.5 mg idraparinuks ve 3 mg idrabiotaparinuks nispeten yüksek sayılarda kanamayla sonuçlandı.

Kanıt kalitesi

Fondaparinuks + K vitamini antagonistinin, konvansiyonel tedaviye kıyasla etkinliğine dair sonuçlarımızın orta kalitede olduğu yargısına vardık. Bu, yapılacak başka çalışmaların sonuçları değiştirme ihtimali olsa da sonuçların doğruluğuna güven duyduğumuz anlamına geliyor. Başka kanıtlar büyük ölçüde belirsizdi ve sonuca göre düşük ya da çok düşük kalitede kabul edildi. Kanıt kalitesini, kayırma hatası riski veya belirsizlik ya da ikisi birden düşürdü.

Kaynak

Brandao GMS, Junqueira DR, Rollo HA, Sobreira ML. Pentasaccharides for the treatment of deep vein thrombosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 12. Art. No.: CD011782. DOI: 10.1002/14651858.CD011782.pub2

Orijinal özet için: DVT’de Fondaparinuks

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv