İlaca Dirençli Parsiyel Epilepside Ek Tedavi Olarak Gabapentin

Cochrane derleme özeti

Epilepsi nöbetlerine beyinden çıkan anormal elektriksel deşarjlar yol açar. Bu derlemeye parsiyel nöbetleri olan toplam 2125 katılımcıya ait verileri raporlayan 11 araştırma dâhil edildi. Bu çalışmaların 6’sına ait verilerin toplu analizi mümkün oldu. Katılımcıların tümü de evvelce en az 1 anti-epileptik ilaç almakta olan ve tümü de nöbetleri devam eden çocuk ve erişkinlerdi. Bu hastaların mevcut ilaç rejimlerine gabapentin veya plasebo eklendi.

Sonuçlar gabapentinin ek tedavi olarak kullanıldığında, nöbetleri etkin bir şekilde azalttığını gösterdi. Gabapentinin nöbetleri %50 veya daha fazla azaltma ihtimali plaseboya göre yaklaşık iki kattı.

Gabapentinle birlikte en sık görülen yan etki ataksi, baş dönmesi, yorgunluk ve uyuklamaydı.

Yayınlanan raporlarda çalışma metotlarına dair birkaç ayrıntı belirsiz olduğundan genel kanıt kalitesi ortaydı. Gabapentinin uzun dönem kullanımdaki etkilerine dair araştırma yapılması gerekiyor.

Bu derleme 18 Temmuz 2017 tarihine kadar güncel.

Kaynak

Al-Bachari S, Pulman J, Hutton JL, Marson AG. Gabapentin add-on for drug-resistant partial epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD001415. DOI: 10.1002/14651858.CD001415.pub2

Orijinal özet için: Epilepside Gabapentin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv