Acil Serviste Prosedür İçin Sedasyon Ve Analjezi Uygulanan Hastalarda Kapnografi Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Acil serviste ağrılı prosedür için sedatize edilen hastalarda karbon dioksit izlemek, kalp, akciğer ve hava yolu komplikasyonlarını azaltmada fayda sağlar mı?

Arka plan

Acil serviste ağrılı prosedür uygulanan hastalara sıklıkla ağrıyı ya da şuuru kaldıran, ya da ikisini birden sağlayan ilaçlar kullanılır. Bazen hastanın kalp, akciğer ve hava yollarında bu ilaçlara bağlı komplikasyonlar (örneğin kusmuk aspirasyonu gibi) görülür. Sağlıkçılar, komplikasyonları önlemek için kalp hızı, kan basıncı, solunum hızı ve kan oksijenini izler.

Kapnografi, hastanın soluk havasındaki karbon dioksidin ölçülmesi olup kullanımı, acilde sedasyon yapılan hastalarda güvenliği daha da artırmak için önerildi. Bu derleme, standart izleme kapnografi kullanımı eklemenin bir fark sağlayıp sağlamadığını belirlemek için yapıldı.

Çalışma özellikleri

Birçok araştırma veri tabanını, konferans özetlerini taradık, alandaki uzmanlarla temas kurduk. Kanıtlar 2016 Ağustosuna kadar güncel. Sadece acilde girişim yapılan hastalarla yapılmış ve standart prosedüre kapnografi eklemeyi sade standart bakımla kıyaslayan araştırmaları seçtik.

Sonuç ölçütü olarak kan oksijen içeriği, kan basıncında düşme ve kusmayı seçtik. Ayrıca sağlıkçıların kaç defa hastaya solunum yardımı yapmak zorunda kaldığını de kaydettik. Bu yardıma sadece ağzı açık tutmak gibi basit manevralardan mekanik solunum gibi daha ciddi yardımlar dâhil edildi.

Derlemeye toplam 1272 katılımcıyla yapılan ve orta kalitede kanıtlar içeren 3 araştırma dâhil edildi.

Anahtar sonuçlar

Kapnografi eklemekle kalp, akciğer veya hava yolu komplikasyonlarında fark bulunmadı. Sadece erişkinlerle yapılan çalışmalarda sağlıkçılar kapnografi kullanımında daha fazla solunun yardımı manevrası yaptı. Bu durum yanlış alarmlara bağlı olabilir.

Kanıt kalitesi

Sağlanan kanıtların düzeyi orta olarak belirlendi.

Kaynak

Wall BF, Magee K, Campbell SG, Zed PJ. Capnography versus standard monitoring for emergency department procedural sedation and analgesia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD010698. DOI: 10.1002/14651858.CD010698.pub2

Orijinal özet için: Acilde Kapnografiyle Prosedür

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv