Pnömonili Hastalarda Kortikosteroid Tedavisi Faydalı Ve Güvenli mi?

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Pnömonili hastalarda kortikosteroidlerle yapılan tedavinin; ölümler, tedaviye cevap, tedavi komplikasyonları ve yan etkilerin sayısına etkisini araştırdık. Antibiyotiklere eklenen kortikosteroidleri plaseboya ya da tedavi yapılmamasıyla kıyasladık.

Arka aplan

Akut pnömoni, neden olan bakterilere yönelik antibiyotiklerle tedavi edilir. Pnömoni oldukça sık görülür, uygun antibiyotik tedavisinde rağmen komplikasyonlar ve bazen ölüm görülebilir.

Kortikosteroidler böbrek üstü bezinde üretilen doğal hormonlardır. Bazı enfeksiyonların tedavisinde faydalı olduğu bulundu. Ancak özellikle yüksek dozlarda ve uzun süre kullanıldığında ciddi yan etkileri bazen faydalı etkisini gölgeler. Bu derleme 2011’de yayınlanan versiyonu güncelliyor.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 3 Mart 2017 tarihine kadar güncel.

Çalışma özellikleri

Pnömonili hastalarda İV ya da tablet olarak verilen sistemik kortikosteroid tedavisini değerlendiren 17 araştırmayı derledik. Araştırmalara 1954’ü erişkin, 310’u çocuk, toplam 2264 katılımcı alındı. Bu güncellemeye 12 yeni araştırma katıldı ve eskilerden biri çıkarıldı.

Tüm araştırmalara, hastanelerde tedavi gören toplum kökenli pnömonili hastalar alındı; hastanede yatarken ya da ventilatöre bağlıyken enfeksiyon alan hastalar dışlandı.

Fon kaynakları

8 araştırmada fon kaynağı bildirilmedi; 7 araştırma akademik sponsorlardan fon sağlarken biri ilaç şirketinden fon aldı ve biri de fon almadığını bildirdi.

Anahtar sonuçlar

Kortikosteroidler şiddetli TKP olan erişkinlerde ölümleri azalttı ancak olmayanlarda azaltmadı. Bir ölümü önlemek için, şiddetli TKP olan 18 erişkin hastanın kortikosteroidle tedavisi gerekiyor.

Kortikosteroidle tedavi gören TKP hastalarında klinik başarısızlık oranları (ölüm, radyolojik kötüleşme, ya da klinik iyileşme olmaması) düşüktü, şifa daha kısa sürede sağlandı, hastanede kalış süresi daha kısa ve komplikasyonlar daha az oldu.

Kortikosteroidlerin pnömonili çocuklarda klinik başarısızlık oranlarını düşürdüğüne dair iyi kalitede kanıt bulduk ancak veriler, farklı tipte pnömonisi olan az sayıda çocuğa dayanıyor.

Kortikosteroidle tedavi edilen hastalarda kan şekeri, edilmeyenlere göre yükseldi. Birlikte diğer ciddi ters olayların oranı artmadı.

Kortikosteroidler şiddetli TKP olan erişkinlere faydalı oldu. Şiddetli hasta olmayanlar da fayda görebilir ancak bunlarda sürvi avantajı bulunmuyor.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesini çalışma tasarımı, belirsiz sonuçlar ve çalışmalar arasında tutarsızlık nedeniyle düşürdük. Sonuç ölçütleri arasında, ölüm ve klinik başarısızlık için kanıt kalitesine orta değer biçtik. Şiddetli ve şiddetli olmayan TKP’de klinik başarısızlık ve çocuklar için kanıt kalitesine yüksek değer biçtik.

Kaynak

Stern A, Skalsky K, Avni T, Carrara E, Leibovici L, Paul M. Corticosteroids for pneumonia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 12. Art. No.: CD007720. DOI: 10.1002/14651858.CD007720.pub3

Orijinal özet için: Pnömoni Tedavisinde Kortizon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv