Servikal Distoni Hastalarında Botulinum Toksin A Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Servikal distoni hastalarında botulinum toksin A enjeksiyonlarının etkisine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Spazmodik tortikollis de denen servikal distoni, başın pozisyonunda istenmeyen, kontrol edilemeyen, genellikle ağrılı durumdur. Milyon kişi başına 57 – 280 insanı etkileyen nispeten seyrek görülen, malûliyet verici ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir durumdur. Çoğu olguda neden bilinmez ve şifası yoktur. Kronik bir hastalık olduğundan uzun süre tedavi gerekir.

Botulinum toksini insan ve hayvanlarda şiddetli felç yapabilen doğal bir toksindir. Servikal distoni gibi istemsiz kas kasılmalarıyla giden birçok durumun tedavisinde kas içi enjeksiyonlar şeklinde kullanılır. Toksinin değişik tipleri vardır. A toksini (BtA) servikal distonide birinci seçenek tedavi olarak görülür

Çalışma özellikleri

Tıbbi literatürü 2016 Ekimine kadar taradık ve hastalığı orta şiddette toplam 1010 katılımcıyla yapılan ve BtA’yı plaseboyla kıyaslayan 8 araştırma bulduk. Çalışmaların çoğunluğunda hastalar tedaviden sonra 16 – 20 hafta kadar kısa süre çalışma içinde kaldı. Katılımcıların ortalama yaşı 52.3, araştırmadan önceki hastalık süresi 4.8 – 12.1 yıl, %64’ü kadındı. 7 çalışma, sonuçlarda muhtemel çıkarı olan ilaç üreticilerinden fon sağladı.

Anahtar sonuçlar

Sonuçlar tek bir seans tedavinin, servikal distoninin ağrı gibi belirtilerini ve hastanın kendi değerlendirmesini iyileştirdiğini gösterdi. Ancak özellikle yutma güçlüğü ve yorgunluk gibi istenmeyen etkiler görülme riski de arttı. Sadece 3 çalışmada BtA’nın yaşam kalitesine etkisi incelendi ve fayda gösterdi.

Kanıtların kesinliği

Genel iyileşme ve ağrıda iyileşme, istenmeyen olaylar, kendi kendini değerlendirme, yutma güçlükleri riski ve katılımcının tedaviyi tolere edememe riski için, kanıtların kesinliği orta bulundu.

Ancak derlenen çalışmalara alınan katılımcının BtA ile başarılı bir tedavi geçmişi olması istendi. Belli tipte servikal distonisi olan hastalar, özellikle başı geriye ya da ileriye çeviren tipler gibi belli tipte hastalığı olanlar çalışmalara alınmadı ve bu tiplerin botulinum toksini tedavisine daha az cevap verdiği bilinir. Bu nedenle bu derlemenin sonuçları servikal distonili tüm hastalar için geçerli olmayabilir.

Bu hastalıkta BtA’nın uzun dönem etkileriyle ilgili sonuç çıkaramıyoruz.

Kaynak

Castelão M, Marques RE, Duarte GS, Rodrigues FB, Ferreira J, Sampaio C, Moore AP, Costa J. Botulinum toxin type A therapy for cervical dystonia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 12. Art. No.: CD003633. DOI: 10.1002/14651858.CD003633.pub3

Orijinal özet için: Servikal Distonide Botoks

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv