Çocuk Ve Ergenlerde Absans Nöbetleri İçin Etosüksimid, Sodyum Valproat Ve Lamotrijin


Absans nöbeti. Foto: EpilepsyU.com

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Epilepsi beyinden çıkan anormal elektriksel deşarjların neden olduğu bir hastalıktır. Absans nöbetleri ani şuur kayıplarına yol açar. Sıklıkla çocukluk ve ergenlikte başlar. Absans epilepside üç anti-epileptik ilaç sık kullanılır: Valproat, etosüksimid ve lamotrijin.

Bu derleme çocuk ve erişkinlerde absans nöbetlerinin tedavisinde bu üç anti-epileptik ilaçlardan hangisinin en iyi seçim olduğunu belirlemeye çalıştık.

Sonuçlar

Bu derlemede lamotrijin alan hastalarda nöbetlerin kesilme ihtimalinin plaseboya göre daha fazla olduğunu gösteren 8 küçük araştırmaya dayanan bazı kanıtlar bulundu.

Etosüksimid veya valproat alan hastalarda nöbetlerin kaybolma ihtimalinin, lamotrijin alanlardan daha fazla olduğuna dair sağlam kanıtlar bulundu. Ancak daha düşük ters etki riski nedeniyle valproata kıyasla etosüksimid kullanımı tercih edilir.

Absans nöbetleri olan çocuk ve ergenlerde, gerek etkinlik gerekse tolerabilite açısından etosüksimid en iyi ampirik başlangıç monoterapisini temsil ediyor.

Kanıtlar 1 Eylül 2016 tarihine kadar güncel

Kaynak

Brigo F, Igwe SC. Ethosuximide, sodium valproate or lamotrigine for absence seizures in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD003032. DOI: 10.1002/14651858.CD003032.pub3

Orijinal özet için: Absans Nöbetinde Etosüksimid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv