Multipl Skleroz Hastalarında İnterferon Beta 1 Tedavisine Alternatif Olarak Alemtuzumab

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Multipl skleroz, merkezi sinir sisteminin ilerleyici bir hastalığıdır, vücudun bağışıklık sistemi sinirleri koruyan tabakayı tahrip eder. Bu hastalığın bir tipi iyileşmeler ve tekrar alevlenmeler gösterdiğinden alevlenen-durulan multipl skleroz (ADMS) adıyla anılır. Monklonal antikor grubundan alemtuzumab gibi ilaçlar, bu hastalarda interferon beta tedavisine alternatif bir immünoterapi olabilir. Bu derlemede ADMS hastalarında alemtuzumabun etkinlik, yan etkileri ve güvenliği interferon beta ile kıyaslandı.

Çalışma özellikleri

Tıbbi veri tabanlarında yapılan tarama sonucunda toplam 1694 katılımcıyla yapılmış 3 araştırma belirledik. İlk araştırmaya önceden tedavi almamış, erken ADMS hastaları alındı. Katılımcılara ya haftada 3 gün 44 μg cilt altı (SC) interferon beta 1a veya aylık kürler olarak damar içi (İV) 12 mg/gün ya da 24 mg/gün alemtuzumab verildi.

İkinci araştırmaya 18 – 50 yaş arası, önceden tedavi görmemiş hastalar alındı. Katılımcılara aylık İV alemtuzumab 12 mg/gün veya haftada üç gün 44 μg SC interferon beta 1a verildi.

Üçüncü araştırmaya interferon beta veya glatiramerle en az 1 nüks yaşamış 18 - 55 yaş arası hastalar alındı. Katılımcılara haftada üç gün 44 μg SC interferon beta 1a veya aylık İV 12 mg/gün veya 24 mg/gün alemtuzumab kürleri verildi. Kanıtlar 2017 Şubatına kadar güncel

Anahtar sonuçlar

Sonuçlar; 24 ve 36 ay sonunda nüksleri azaltma, hastalığın ilerlemesini ve sinir kılıflarında yeni lezyonlar gelişimini önlemede 12 mg/gün alemtuzumabın, interferon beta 1a’dan daha iyi olduğunu gösterdi. Ancak bir malûliyet ölçütü olan genişletilmiş malûliyet durumu skalasındaki (EDSS) değişimlerde fark bulunmadı.

36 ay sonunda nüksleri azaltma, hastalık ilerlemesini önleme ve EDSS skorlarındaki değişimde 24 mg/gün alemtuzumab, interferon beta 1a’dan daha iyiydi.

Üç çalışmada da yan etkiler ve ciddi yan etkiler raporlandı. Alemtuzumab total yan etki yaşama riskini interferon beta 1a’ya göre artırmadı.

Kanıt kalitesi

Üç çalışmanın da kalitesini yüksek olarak değerlendirdik. Ancak kanıtların genel kalitesi, derlenen çalışma sayısının az olması nedeniyle düşükle orta arasında kısıtlı kaldı.

Kaynak

Zhang J, Shi S, Zhang Y, Luo J, Xiao Y, Meng L, Yang X. Alemtuzumab versus interferon beta 1a for relapsing-remitting multiple sclerosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 11. Art. No.: CD010968. DOI: 10.1002/14651858.CD010968.pub2

Orijinal özet için: MS’te Alemtuzumab Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv