Patello-femoral Ağrı Sendromunda Kas Uyarımı

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Patello-femoral ağrı (PFA) sendromu, dizin ön tarafında ya da dizkapağı arkasında görülen kısa veya uzun süreli ağrıdır. Tedavi olarak kasların uyarılması önerildi. Bu uygulamada, bacak derisine yerleştirilen elektrotlar yardımıyla verilen uyaranlarla kasların kasılması sağlanır. Genellikle egzersiz ve başka tedavilerle birlikte kullanılır, ancak tek başına da kullanılabiliyor.

Araştırma özellikleri

Tıbbi literatürü 2017 Mayısına kadar taradık ve en az 1 aydır, bazıları birkaç yıldan fazladır ön diz ağrısından yakınan, toplam 345 katılımcıyla yapılmış 8 araştırma bulduk. Katılımcıların çoğu kadın olup ortalama yaşları 25 – 43 arasındaydı. Tüm araştırmalar küçüktü ve kayırma hatası riski taşıdığı anlamına gelen kusurları bulundu. Uzun vadeli sonuç ölçütleriyle ilgili az kanıt sağlandı. 1 araştırmanın konuyla alakası şüpheli olduğundan sonuçları burada raporlanmadı.

Anahtar sonuçlar

Kalan 7 çalışmadan her birinde üç kıyaslamadan biri araştırıldı.

4 araştırmada birkaç hafta boyunda egzersizle kombine edilen çok seanslı kas uyarma programları sade egzersizle kıyaslandı. 2 araştırmada tüm katılımcılarda dizkapağı etrafına yapışkanlı flaster sarıldı.

Egzersizle birlikte kullanılan kas uyarmanın 3 – 12 haftalık tedavi periyodu sonunda ön diz ağrısını sade egzersize göre hafifçe azalttığına dair çok düşük kalitede kanıt bulduk. Ancak çok düşük kalitede kanıtlar diz işlevi üzerine bir etki göstermedi. Çalışmalardan hiçbirinde kas yorulması ya da ağrı gibi zararlar raporlanmadı. Daha uzun vadeli etkiyle ilgili kullanılabilir çok az bilgi bulundu.

1 araştırmada 4 hafta boyunca günde 4 saat süren kas uyarımı egzersizle kıyaslandı. Çok düşük kalitede kanıtlar tedavi dönemi sonunda iki grup arasında diz işlevinde önemli fark olmadığını gösterdi. Kas uyarım süresinin günümüzde kullanılanlardan çok daha uzun olduğu dikkat çekti.

2 çalışmada farklı tipte kas uyarmalar kıyaslandı. Çok düşük kalitede kanıtlar 6 haftalık tedavi programı sonunda farklı tipte uyarmalar arasında önemli fark olmadığını gösterdi

Kanıt kalitesi

Raporlanan tüm sonuç ölçütleriyle ilgili kanıtların genel kalitesi çok düşük bulundu. Bu da bu araştırmaların bulgularından çok şüpheli olduğumuz anlamına geliyor.

Sonuç

PFA sendromu olan hastaların tedavisinde nöromüsküler elektriksel uyarımın rolünü aydınlatmak için yetersiz kanıt bulduk, daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Martimbianco AC, Torloni MR, Andriolo BNG, Porfírio GJM, Riera R. Neuromuscular electrical stimulation (NMES) for patellofemoral pain syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 12. Art. No.: CD011289. DOI: 10.1002/14651858.CD011289.pub2

Orijinal özet için: Patellofemoral Ağrı Tedavisinde Kas Uyarımı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv