Ağır Hastalarda Antitrombin III

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Antitrombin, karaciğerde üretilen küçük bir proteindir. Kanın pıhtılaşma yetisini etkileyen birkaç maddeyi deaktive eder. Antitrombinin aktivitesi, pıhtılaşma faktörlerine bağlanarak pıhtılaşmayı önleyici etkisini güçlendiren heparinle, kat kat artar. Antitrombin insan vücudunda iltihabı da azaltır. İltihap, vücudun zararlı uyaranları gidermek için kendini koruma teşebbüsüdür ve iyileşme süreçlerini başlatır. Bu nedenle daima kötü bir süreç değildir.

Bu derleme güncellemesinde, ağır hastalıktan toparlanan hastalarda antitrombinin etkileri değerlendirildi. Birincil sonuç ölçütü olarak antitrombin vermekle ölen hasta sayısının değişip değişmediğini araştırdık. Ayrıca bu ilaçla tedavi edilen hastalarda daha fazla komplikasyon olup olmadığını, kanama miktarını ve verilmesi gereken kan miktarını da araştırdık. Son olarak da antitrombinin solunum yardımı, YBÜ’de ve hastanede kalış sürelerine etkisine de bakıldı.

Çalışma özellikleri

Toplam 3933 katılımcıyla yapılan 30 araştırmayı derledik. Araştırmaların yürütümüyle ilgili az bilgi vardı ve genel kanıt kalitesini düşük bulduk. Sonuçlar sınırlı ve araştırmaların çoğu küçüktü. Çoğu araştırmada kayırma hatası riski yüksekti. Bu durumda sonuçların dikkatle yorumu gerekir. Kanıtlar 27 Ağustos 2015 tarihine kadar güncel.

Fon kaynakları

30 araştırmadan 3’ü ilaç şirketlerinden para aldığını raporladı.

Anahtar sonuçlar

Derlememizde araştırdığımız amaçlar açısından, toplam olarak veya çeşitli tipteki hasta alt gruplarında antitrombin kullanımının net bir avantajını belirleyemedik. Ancak kanama olayları araştırıldığında, antitrombinle tedavi edilen hastalarda kanama riskinde artış bulduk.

Kanıt kalitesi

Genel olarak, derlediğimiz araştırmalardan tüm sonuçlarla ilgili olarak düşük kalitede bilgi sağlandı. Ağır hastalarda bu ilacın sağladığı avantajlar ve zararları araştırmak için, kayırma hatası riski düşük, büyük çaplı klinik araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Allingstrup M, Wetterslev J, Ravn FB, Møller A, Afshari A. Antithrombin III for critically ill patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD005370. DOI: 10.1002/14651858.CD005370.pub3

Orijinal özet için: Kritik Hastalık Tedavisinde Antitrombin III

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv