İleri Prostat Kanserinde Bifosfonatlar

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme ve analizde, kemik metastazlı prostat kanseri olan erkeklerde bifosfonatların; ağrıyı azaltma, kemikle ilişkili olay sayısı, ölüm sayısı, yaşam kalitesi, yan etkiler, ağrı kesici kullanımı ve kanserin ilerlemesine etkisi araştırıldı.

Arka plan

Prostat, erkek üreme sisteminin bir bezidir. Prostat kanseri kemikler dâhil olmak üzere, vücudun başka kısımlarına yayılabilir. Prostat kanserinde ölümün yanında, kemik kırıkları ve omurga çökmeleri de korkulan komplikasyonlardır.

Bifosfonatlar, yeni kemik oluşumuyla etkileşen ilaçlar olup, hastaların kemik ağrısı çekmesini, kırıkları ve başka iskelet komplikasyonlarını önlemede fayda sağlayabilir. Bu derlemede, sık görüldüğü, günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayabildiği ve daha ileri tedavi gerektirdiği için ağrıya odaklandık,

Çalışma özellikleri

Tıbbi veri tabanlarını 13 Temmuz 2017 tarihine kadar taradık. Bulguları iki yazarımız bağımsız olarak taradı, özetledi ve analiz etti. Bu çalışma sonunda 18 klinik araştırmayı derledik.

Anahtar sonuçlar

Bu derlemede bifosfonatların, ağrı cevabında plaseboya ya da ek tedavi yapılmamasına kıyasla, klinik fayda yönünde bir fark sağlamadığına dair düşük kalitede kanıt bulduk (3 araştırma, 876 katılımcı). Bifosfonatlar 1000 hasta başına 40 daha fazla hastada ağrıyı azalttı (19 daha az ile 114 daha fazla arası).

Bifosfonat kullanımının muhtemelen, 1000 hasta başına 58 daha az (85 daha az ile 27 daha az arası) iskeletle ilgili olayla sonuçlandığına dair orta kalitede kanıt bulduk.

Bifosfonatlar, ölen hasta sayısında veya ağrı kesici kullanımı azalan hasta sayısında net fark göstermedi.

Bifosfonatların muhtemelen bulantı yaşayan hasta sayısını artırdığına dair orta kalitede kanıt bulduk. Bifosfonat kullanımıyla 1000 hasta içinde 7 daha fazlasında bulantı oldu (0 ile 14 daha fazla arasında).

Bifosfonatların muhtemelen böbrek problemi olan hasta sayısını artırdığını bulduk. Bunda da bifosfonat kullanımı her 1000 hasta başına 22 daha fazla hastada böbrek komplikasyonuyla sonuçlandı (4 – 50 arası daha fazla).

Çene kemiği osteronekrozu açısından, bifosfonatların net bir fark yaratmadığına dair çok düşük kalitede kanıt bulduk.

Bifosfonatların muhtemelen hastalık ilerlemesinden etkilenen hasta sayısını azalttığına dair orta kalitede kanıt bulduk. Bu da bifosfonat tedavisi olan 1000 hasta içinde 36 daha az hastada (71 ile 7 arası daha az) ilerleme görüldüğü anlamına geliyor.

Yaşam kalitesi üzerine kullanılabilir veri sağlayamadık.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesine ortayla çok düşük arasında değer biçtik.

Kaynak

Macherey S, Monsef I, Jahn F, Jordan K, Yuen K, Heidenreich A, Skoetz N. Bisphosphonates for advanced prostate cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 12. Art. No.: CD006250. DOI: 10.1002/14651858.CD006250.pub2

Orijinal özet için: İleri Prostat Kanserinde Bifosfonat Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv