Karpal Tünel Ameliyatında Absorbe Olan Veya Olmayan Dikiş


Karpal tünel sendromunda tenar kaslarda atrofi. Foto: Dr. Harry Gouvas / Prevezamuseum

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derleme, karpal tünel sendromu (KTS) ameliyatından sonra yara dikişinde absorbe olan ya da olmayan malzeme kullanımını kıyaslamayı amaçlıyor. Bu soruya yönelik yapılan literatür taramasında 5 araştırma bulundu.

Anahtar mesajlar

Karpal tünel sendromu ameliyatından sonra yarayı kapatmada absorbe olan ya da olmayan dikişlerden hangisinin daha iyi olduğunu bilmiyoruz. Bulduğumuz çalışmalar sonuç çıkarmaya izin vermeyen, çok düşük kalitede kanıt sağladı

Sadece 1 araştırmada ameliyat sonrasında el işlevi ve skardan memnuniyet raporlandı, hiçbiri yan etki verisi sağlamadı. KTS sonrasında dikiş seçimine yardım edecek yeterli kalitede kanıt yok. Ancak absorbabl sütürlerin çıkarılması gerekmiyor, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanabilir.

Araştırma

KTS tek ya da iki eli birden etkileyen olağan bir durum olup, belirtiler karıncalanma, his kaybı ve başparmak ve diğer parmaklarda güç kaybıdır. Bu belirtilerin nedeni, koldan ele uzanan medyan sinirin, el bileğinde baskı altında kalmasıdır. Sinir bilekte kemiklerden ve kalın bir doku bandından oluşan bir tünelden geçer. Tünel herhangi bir nedenle çok daraldığında sinire baskı olup eli kullanmada soruna ve diğer KTS belirtilerine neden olur.

KTS tedavisi splint, steroid enjeksiyonu gibi cerrahi dışı veya cerrahi olabilir. KTS ameliyatı, en sık yapılan elektif el ameliyatıdır. Bu küçük ameliyat genellikle lokal anesteziyle yapılır. Açık ameliyatta cerrahın karpal tüneli doğrudan görebilmesi için yeterince uzun bir kesi yapılır. Endoskopik girişimde, cerrah el bileğine iki küçük kesi yapar, birini tıbbi cihazlar için diğerini de kamera için kullanır. Ardından cilt tipik olarak absorbe olan veya olmayan dikiş malzemesiyle kapatılır. Absorbe olan dikişler uygundur, ancak bazı hekimler skarlaşma ve iltihabı kötüleştirebileceği düşüncesindedir. Absorbe olmayan dikişlerin daha az iltihaba ve skara neden olduğuna inanılır ancak bunların da alınması hastaya ve sağlık sistemine maliyet ve zorluk yaratır.

KTS ameliyatında kullanılan bu iki farklı dikiş arasında bir fark olup olmadığını anlamak için kanıtları değerlendirdik.

Sonuçlar

Kapsamlı bir literatür araştırması sonucunda toplam 255 katılımcıyla yapılan 5 araştırma bulduk. Tüm araştırmalarda tasarım veya yürütüm kusurları vardı. 4 araştırmadaki katılımcılara açık, birindekilere endoskopik karpal tünel ameliyatı yapıldı.

Analizimiz sonucunda sağlanan kanıtlar çok düşük kalitede olduğundan, absorbe olan ve olmayan dikişler arasında; ameliyattan 10 gün ve 6 hafta sonra ağrı, el işlevi, skardan tatmin ve yara iltihaplanmasında fark olup olmadığı belirsiz. Araştırmalarda yan etkiler raporlanmadı.

Güncellik

Bu derleme için tıbbi literatür 30 Ekim 2017 tarihine kadar tarandı

Kaynak

Wade RG, Wormald JCR, Figus A. Absorbable versus non-absorbable sutures for skin closure after carpal tunnel decompression surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD011757. DOI: 10.1002/14651858.CD011757.pub2

Orijinal özet için: Karpal Tünel Sendromunda Dikiş

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar