Sağlık Profesyonelleri İçin E-Öğrenme Konvansiyonel Öğrenmeden Daha Etkili mi?

Cochrane derleme özeti

Derlemenin amacı

Bu derleme, sağlık profesyonellerinde hasta sonuçları ve personelin davranışı, beceri ve bilgisini iyileştirmede e-eğitimin; yani interaktif online eğitim programlarının geleneksel öğrenmeden daha etkili olup olmadığını anlamayı hedefliyor. Bu soruyu cevaplamak için tıbbi literatürü taradık ve 16 araştırma belirledik.

Anahtar mesajlar

Geleneksel öğrenmeyle kıyaslandığında e-öğrenme; hasta sonuç ölçütlerini ve personelin davranış ve bilgisini iyileştirmede az fark yaratıyor ya da hiç fark yok. Sağlıkçının becerisini iyileştirip iyileştirmediği de belirsiz.

Arka plan

Modern teknolojiler tıp eğitimini ilerletmek için yeni zeminler sağladı. E-öğrenme; kişisel dersler sağlaması, öğrencilerin kursların hızını ve içeriğini ferdi ihtiyaçlarına göre ayarlamaya izin vermesi, uzaktaki öğrenciler için erişimi artırması, maliyeti düşürmesi ve sık içerik güncellemelerini kolaylaştırması şeklindeki potansiyel faydaları nedeniyle popülerlik kazandı.

Evvelce yapılan derlemelerde fark belirlenmedi, ancak bunlar katılımcı tipi ve çalışma tipi açısından sınırlıydı.

Ana sonuçlar

Bu derlemeye 10 farklı ülkede, toplam 5 679 katılımcıyla (4 759 karışık, 587 hemşire, 300 doktor, ve 33 çocuk bakım danışmanı) yapılan 16 randomize kontrollü araştırma alındı. Üç araştırma şirketlerden, 6 araştırma devletten fon sağladı.

847 sağlık profesyoneliyle yapılan 1 araştırma, 1 yılın sonunda e-öğrenme ve geleneksel öğrenme arasında hastayla ilgili sonuç ölçütleri açısından fark gösteremezken; 950 sağlık profesyoneliyle yapılan 2 çalışma, 3 – 12 ayda sağlıkçı davranışında çok az fark olduğu ya da hiç olmadığını gösterdi, kanıtların kesinliği düşük.

Toplam 2912 katılımcıyla yapılan 6 araştırmanın sonuçlarına göre; e-öğrenmenin 0-12 haftalık izlemde sağlıkçının becerilerini iyileştirdiği ya da bozduğundan şüpheliyiz, kanıtların kesinliği çok düşük.

11 çalışmada 3226 katılımcıdan alınan sonuçlara göre, e-öğrenmenin 0 – 12 haftalık izlemde sağlıkçının bilgisine etkisi az ya da hiç yok, kanıtların kesinliği düşük.

Güncellik

Bu derleme için son yayın taraması 2016 Temmuzunda yapıldı.

Kaynak

Vaona A, Banzi R, Kwag KH, Rigon G, Cereda D, Pecoraro V, Tramacere I, Moja L. E-learning for health professionals. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 1. Art. No.: CD011736. DOI: 10.1002/14651858.CD011736.pub2

Orijinal özet için: Sağlıkçılarda e-Eğitim

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv