Derin Ven Trombozunda Hastanede Veya Evde Tedavi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Derin ven trombozu, genellikle bacaktaki büyük bir kan damarının pıhtıyla tıkanmasıdır. Ameliyattan, travmadan, uzun süre hareketsiz kalmadan sonra veya bazen görünür bir neden olmadan ortaya çıkar. Bu pıhtılar yerinden ayrılarak akciğerlere giden damarı tıkayabilir (pulmoner emboli-PE) ve ölümcül olabilir. DVT ve PE birlikte, venöz tromboemboli olarak da bilinir.

Heparin, kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaçtır, DVT’nin ilk 3 – 5 günüde tedavi için kullanılır. Fraksiyone olmayan heparin (FOH), hastanede, laboratuar izlemi altında İV yolla verilir. Düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) günde 1 defa cilt altı yolla kullanılır, evde de verilebilir. Ardından 3 – 6 ay süreyle ağızdan antikoagülanla tedaviye devam edilir. Akut ataktan toparlandık sonra hastalarda bacak şişmesi, varisler ve ülserasyon şeklinde post-trombotik sendrom gelişebilir.

Çalışma özellikleri ve anahtar sonuçlar

Klinik olarak konfirme edilmiş DVT’li 1839 katılımcıyla yapılan 7 randomize kontrollü araştırma, evde (DMAH) veya hastanede (FOH veya DMAH) tedavisine randomize edildi. Araştırmalarda yüksek oranda hasta grup değiştirdi ve evde tedavi edilen hastaların kısa süre hastanede kalışları hesaba alınmadı.

Sonuçlar

Araştırmalar, evde DMAH ile tedavi edilen hastalarda VTE nüksünün, hastanede tedavi olanlardan daha az olduğunu gösterdi. Majör kanamalar, minör kanamalar ya da ölümlerde gruplar arasında net fark olmadığı görüldü. Venöz gangren raporlayan çalışma olmadı. Hasta tatmini ve yaşam kalitesi farklı şekillerde raporlandığından bilgileri birleştiremedik. Ancak yaşam kalitesi raporlayan 2 araştırma, ev tedavisinin bazı izlem zamanlarında, yaşam kalitesinde daha fazla iyileşme sağladığına dair kanıt sağladı.

Üçüncü çalışma çok sayıda katılımcının, sosyal ve kişisel nedenlerle hastane bakımından ev bakımına geçtiğini bildirdi ki bu da ev tedavisinin daha kabul edilebilir olduğunu gösteriyor.

Maliyet araştıran çalışmalarda, ev bakımının maliyetinin her tedavi başına daha düşük olduğu bulundu.

Kanıt kalitesi

Genel olarak mevcut verilerden sağlanan kanıtların kalitesi; kayırma hatası riski, dolaylılık ve sonuçların ölçüm ve raporlamasındaki farklar nedeniyle düşük ya da çok düşüktü. Derlenen çalışmaların çoğunda randomizasyon ve gruplara yerleşim tamamıyla açıklanmadığı ve tarif edilen körleme teknikleri belirsiz olduğundan, kayırma hatası riski sorun oluşturuyor. Bu tip tedavilerde tam körleme imkânsız olmasa bile çok güç olur ancak yerine, aynı tedavi ilaçlarının kullanımı veya sonuç ölçütlerini değerlendirenlerin körlenmesi gibi bazı teknikler konabilir.

Bazı çalışmalarda, ev tedavisine randomize edilen hastalar tedavilerini hastanede bitirdi ancak analizde, atandıkları gruplarda kaldı (dolaylılık). Bu, araştırma sonuçlarının DVT tedavisinde eve mi yoksa hastanede tedavinin mi üstün olduğu sorusuna cevap olarak kullanılabilmesini güçleştiriyor. Başka bir sorun da birkaç sonuç ölçütünün ölçülme ve raporlanmasındaki değişkenlikti.

Kaynak

Othieno R, Okpo E, Forster R. Home versus in-patient treatment for deep vein thrombosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 1. Art. No.: CD003076. DOI: 10.1002/14651858.CD003076.pub3

Orijinal özet için: Derin Ven Trombozu Evde Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv