İlaca Dirençli Parsiyel Epilepside Ek Tedavi Olarak Eslikarbazepin Asetat

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme 2011 yılında yayınlanan eski versiyonu güncelliyor. İlaca dirençli parsiyel epilepsi tedavisine ek olarak kullanılan eslikarbazepin asetatın etkinlik ve güvenliğine dair kantları derledik.

Arka plan

Eslikarbazepin asetat, ilaç kullanmasına rağmen nöbet geçirmeye devam eden epilepsili hastalarda tedaviye ek olarak kullanılabilen bir anti-epileptik ilaçtır. Bu derlemede ne kadar faydalı olduğu ve zarar veya yen etkileri araştırıldı.

Çalışma özellikleri

16 – 77 yaşları arasındaki, toplam 1799 katılımcıyla yapılan 5 randomize kontrollü klinik araştırmayı derledik. Derlenen araştırmalarda tedaviler 12 – 14 hafta arası sürdürüldü. Kanıtlar 2016 Aralığına kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Bu derlemede, ilaca dirençli parsiyel epilepside, başka ilaçlarla kombine olarak kullanılan eslikarbazepin asetatın, nöbet sayısını azaltmada etkili olduğu bulundu. Eslikarbazepin asetat kullanan hastalarda nöbetlerden kurtulma ihtimali plaseboya göre daha fazlaydı, ancak yan etkiler nedeniyle tedaviyi bırakma ihtimali de daha fazla bulundu. Yen etki olarak, baş dönmesi, bulantı, uyuklama, kusma ve çift görme görüldü.

Kanıt kalitesi

5 araştırmanın tümünde de iyi yöntemler kullanıldı ve bu derleme orta ve yüksek kalitede kanıt sağlıyor. Eslikarbazepinin uzun vadeli etkilerini araştırmak ve epilepsili çocuklarda ne kadar işe yaradığını araştırmak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Chang X, Yuan H, Wang Y, Xu H, Hong W, Zheng R. Eslicarbazepine acetate add-on for drug-resistant partial epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 10. Art. No.: CD008907. DOI: 10.1002/14651858.CD008907.pub3

Orijinal özet için: Epilepsi Tedavisinde Eslikarbazepin Asetat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv