Vitrektomiden Sonra Katarakt Çıkarma Ameliyatı


Foto: Drmandar / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan ve amaç

Bu derleme vitrektomi ameliyatından sonra gelişen kataraktın çıkarılmasına dair kanıtları derlemeyi amaçlıyor. Vitrektomi, retina dekolmanı vb gibi retina hastalıklarını tamir ya da iyileştirme amacıyla vitrenin çıkarılması için yapılan ameliyattır.

Vitrektomiden sonra katarakt oluşabilir ya da oluşumu hızlanabilir. Vitrektomi gerektiren altta yatan hastalık, katarakt ameliyatından sonra; görme keskinliği, yaşam kalitesi ve diğer sonuçları etkileyebilir.

Vitrektomi sonrasında yapılan katarakt ameliyatının fayda ve risklerini değerlendiren randomize kontrollü araştırma bulamadık. Katarakt ameliyatı, vitrektomi nedeni olan hastalığın kötüleşmesi ya da nüksüne bağlı olarak görme bozulmasına yol açabildiğinden, bu hastalardaki rolü belirsiz kaldı.

Bu soruya yönelik olarak gelecekte yapılacak araştırmalarda; katılımcıların yaşa, vitrektomi gerektiren hastalığa ve altta yatan hastalık sürecinin diğer gözdeki durumuna göre ayrılması gerekir. Bu çalışmalarda görme keskinliği, görmenin diğer ölçütleri, katarakt ameliyatından olağanda beklenen yaşam kalitesi ve zararlar gibi hastalarla ilişkili sonuç ölçütlerinin, hem kısa (6 ay) hem de uzun vadede (1 – 2 yıl sonra) araştırılması gerekir.

Anahtar sonuçlar

Vitrektomiden sonra gözlerine katarakt gelişen hastalarda kataraktı çıkarmak için yapılan ameliyatın, ameliyat yapılmamasından daha iyi olup olmadığı konusunda kanıt boşluğu var.

Güncellik

17 Mayıs 2017 tarihine kadar yayınlanan araştırmaları derledik.

Kaynak

Do DV, Gichuhi S, Vedula SS, Hawkins BS. Surgery for postvitrectomy cataract. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 1. Art. No.: CD006366. DOI: 10.1002/14651858.CD006366.pub4

Orijinal özet için: Vitrektomi Sonrası Katarakt Ameliyatı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv