Erişkinde Spontan Pnömotoraks İçin İnterkostal Tüple Drenaja Karşı Basit Aspirasyon

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Akciğerler ve göğüs duvarı arasına (plevra boşluğu) hava girmesi pnömotoraks olarak tanımlanır. Pnömotoraksa travma ya da akciğer hastalığı neden olabilir ancak bazen aşikar bir neden olmadan spontan (kendiliğinden) da oluşur. Pnömotoraksta akciğerler genişleyemediğinden etkili solunum güçleşir. Hasta nefes darlığı çekebilir, göğüs ağrısından yakınabilir. Pnömotoraksın, havayı giderip plevrayı iyileşmeye bırakarak tedavisi önemlidir. İlk tedavi olarak kaburgalar arasından ince bir tüple basit aspirasyon ya da büyük bir göğüs tüpü sokularak drenaj yoluyla hava dışarı alınabilir.

Araştırma

Tıbbi literatürü 2017 Ocağına kadar taradık ve derleme kriterlerine uyan ve biri halen süren 7 araştırma bulduk. Primer spontan pnömotorakslı toplam 435 katılımcıyla yapılmış 6 randomize kontrollü araştırmayı derledik.

Sonuçlar

Derlememiz tüple drenajın, basit aspirasyonla kıyaslandığında daha yüksek oranda hızlı tedavi başarısı sağladığını gösterdi. Ancak basit aspirasyonla birlikte hastanede kalış süresi daha kısa olup daha az ters olaya neden olabildiği görüldü. İki tedavi arasında; yatış oranı, erken başarısızlık oranı, bir yıllık başarı oranı veya hasta tatmininde anlamlı farklar olmadığı görüldü.

Ancak bu derlemede sunulan kanıtların kalitesi çok düşükle orta arasında değiştiğinden kesin sonuçlara varmamız zor.

Sonuç

Bu derlemenin sonuçları tüple drenajda hızlı başarı oranının daha yüksek olduğunu gösterdi. Ancak basit aspirasyonla hastanede kalış daha kısa ve sunulan kanıtların düşük kaliteli olmasına rağmen, tüple drenajla birlikte olduğu bildirilenden daha az ters olaya neden olabiliyor. Genel kanıt kalitesi çok düşükle orta arasında değiştiğinden derlememizde sunulan kanıtları güçlendirmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Carson-Chahhoud KV, Wakai A, van Agteren JEM, Smith BJ, McCabe G, Brinn MP, O'Sullivan R. Simple aspiration versus intercostal tube drainage for primary spontaneous pneumothorax in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 9. Art. No.: CD004479. DOI: 10.1002/14651858.CD004479.pub3

Orijinal özet için: Spontan Pnömotoraks Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv