Kronik Prostatit Ve Kronik Pelvik Ağrı Tedavisinde Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Prostat etrafında ve pelviste, kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromu denen, uzun süren ağrısı olan erkeklerde ilaç dışı tedavilerin etkilerini araştırdık.

Arka plan

Kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromu erkeklerin, idrar yaparken pelviste ağrı ya da rahatsızlık verici belirtiler yaşadığı, sık görülen bir hastalıktır. Nedeni bilinmez ve çok çeşitli tedaviler uygulanır.

Çalışma özellikleri

1993 – 2016 yılları arasında toplam 3187 katılımcıyla yapılan 38 araştırma bulduk. Araştırmalarda farklı tedavilerle ilgili toplam 23 kıyaslama yapıldı. Değerlendirilen müdahaleler genellikle, cihaz kullanımı, tıbbi tavsiye ve bazı fizik tedaviler şeklindeydi. Çoğu olguda bu tedaviler ayaktan kurumlarda verildi. Çoğu çalışmada fon kaynağı açıklanmadı; üç araştırma cihaz üreticisinden fon aldı. Kanıtlar 2017 Ağustosuna kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Akupunktur

Akupunkturun, sahte akupunktura kıyasla kayda değer sayıda erkekte belirtileri azalttığını ve muhtemelen kullanımıyla birlikte yan etki olmadığını bulduk. Muhtemelen standart tıbbi tedaviye kıyasla da belirtileri azaltıyor.

Sünnet

Sünnet olan erkeklerde olmayanlara göre muhtemelen belirtilerin daha az olacağı (küçük etki) ve daha fazla yan etki olmayabileceğini bulduk.

Elektromanyetik sandalye

Elektromanyetik sandalye kullanımının belirtilere etkili olduğundan emin değiliz; ancak bir simülasyon prosedüre kıyasla, birlikte görülen yan etki insidensi daha yüksek olmayabilir.

Yaşam tarzı değişiklikleri

Yaşam tarzı değişiklikleri tavsiye etmenin, aynı yaşam tarzına devam etmeye kıyasla belirtileri azaltıp azaltmadığından şüpheliyiz. Yan etkiler hakkında bilgi sağlayamadık.

Fiziksel aktivite

Bir fiziksel aktivite programının, kontrol olarak kullanılan bir non-spesifik aktiviteye göre belirtileri azaltabildiğini (küçük etki) bulduk. Yan etkilerle ilgili bilgi bulamadık.

Prostat masajı

Prostat masajının masaj yapılamamasına göre belirtileri azalttığı ya da artırdığından şüpheliyiz. Yan etkilerle ilgili bilgimiz yok.

Vücut dışı şok dalgası tedavisi

Vücut dışı şok dalgası tedavisinin, belirtileri bir taklit prosedüre kıyasla azalttığını bulduk. Bu sonuçlar tedaviyi daha fazla sürdürmekle devam etmeyebilir. Tedaviyle birlikte yan etki olmayabiliyor.

Tıbbi tedaviye kıyasla transrektal termoterapi

Tek başına ya da tıbbi tedaviyle kombine olarak transrektal termoterapinin, sade tıbbi tedaviye kıyasla belirtilerde küçük bir azalma sağlayabildiğini bulduk. Derlenen çalışmalardan birinde katılımcıların geçici yan etkiler yaşayabildiği bildirildi.

Diğer müdahalelerin etkilerinde belirsizlik var.

Kanıt kalitesi

Çoğu durumda kanıt kalitesi düşük olup, sonuçları çevresinde çok belirsizlik olduğu anlamına geliyor. Derlenen çalışmalar iyi tasarlanmamış, örnekler küçük ve izlem süreleri genellikle 12 haftaya kadar olmak üzere kısa.

Kaynak

Franco JVA, Turk T, Jung J, Xiao Y, Iakhno S, Garrote V, Vietto V. Non-pharmacological interventions for treating chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 1. Art. No.: CD012551. DOI: 10.1002/14651858.CD012551.pub2

Orijinal özet için: Kronik Prostatit Tedavileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv