Ameliyat Esnasında Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını Önlemede Kullanılan Müdahalelerle İlgili Cochrane D

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derleme, cerrahi alan enfeksiyonlarını (CAE) önlemede ameliyat esnasında kullanılan müdahalelerle ilgili Cochrane derlemelerindeki tüm kanıtları belirlemek ve özetlemeyi amaçlıyor.

Anahtar mesajlar

Kanıtların kesinliğine genel olarak düşük ya da çok düşük değer biçtiğimiz için, intraoperatif müdahalelerin çoğunluğunun CAE’leri önlemedeki etkinliği hakkında emin olamıyoruz. Aşağıda belirttiğimiz belli bazı durumlarda, antibiyotikler CAE’leri önlemede etkiliydi. İntraoperatif müdahalelerin mortaliteye rölatif etkileri hakkında yüksek veya orta kalitede kanıt bulunmuyor, bunun yanında yaşam kalitesi ve maliyetle ilgili hiç veri yok. Bu nedenlerle CAE’leri önlemede etkili olan bu antibiyotiklerin, mortalite ya da yaşam kalitesine herhangi bir olumsuz etkisi olup olmadığından emin olamıyoruz. Gerek hastalar gerekse sağlıkçılar için önemli sonuç ölçütlerini değerlendiren, uygun metotlu daha büyük araştırmalar yapılması gerekiyor

Arka plan

Ameliyat esnasında yapılan kesi içine bakteriler girerse, CAE denen bir yara enfeksiyonuna neden olur. CAE’ler sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonların en sık görülen tipidir, hastane içinde yaklaşık 20 ameliyat hastasından birinde görülür. CAE’ler, hastalar taburcu olduktan sonra da gelişebilir.

Bu enfeksiyonlar yara iyileşmesinde gecikme, hastanede kalışın uzaması, antibiyotik kullanımının artması, gereksiz yere ağrı ve ekstrem olgularda ölümle sonuçlanır. Bu nedenle önlenmeleri sağlık hizmetlerinin anahtar hedeflerindendir. Ameliyat olan hastalarda CAE riskini düşürmek için birçok müdahale kullanıldı. Bunlar ameliyat öncesinde, esnasında veya sonrasında uygulanabilir. Bu derleme ameliyat esnasında yapılan müdahalelere odaklıdır.

Ana sonuçlar

2017 Temmuzunda, CAE’leri önlemek için ameliyat esnasında yapılan müdahalelerle ilgili Cochrane derlemelerini araştırdık. Bu derlemeye alınmaya uygun 32 Cochrane derlemesi bulduk. İki derlemeden konuya ilişkin veri sağlanamadı. Toplam 349 araştırma içeren 30 derlemenin, toplam 73 053 katılımcıya ait verilerini çıkardık. Değerlendirilen müdahaleler arasında; disposabl yüz maskeleri ve cerrahi eldivenler, ameliyatta oksijen kullanımı, el yıkama için antiseptikler, hasta cildini hazırlama, sezaryen öncesinde vagina temizliği, cerrahi kesi ve cilt kapatma metotları ve enfeksiyonu önlemek için antibiyotik kullanımı bulunuyor.

En azından orta kesinlikte kanıtlar, aşağıdaki müdahalelerin CAE riskini azaltabileceğini gösteriyor:

(1) Sezaryen kesisinden önce damar yolundan verilen antibiyotikler, kordon klemplemeden sonra verilenlere göre CAE riskini azaltıyor (yüksek kesinlikte kanıt);

(2) meme kanseri ameliyatında antibiyotikleri ameliyattan önce vermek CAE riskini plaseboya kıyasla düşürüyor (yüksek kesinlikte kanıt);

(3) sezaryen ameliyatında yara enfeksiyonlarını azaltmak için verilen antibiyotikler, antibiyotik verilmemesine kıyasla muhtemelen CAE’leri azaltıyor (orta kesinlikte kanıt);

(4) fıtık tamirinde yara enfeksiyonlarını önlemek için verilen antibiyotikler plaseboya ya da tedavi yapılmamasına kıyasla CAE riskini azaltıyor (orta kesinlikte kanıt);

(5) iyot emdirilmiş yapışkan örtüler, yapışkan örtü kullanmamaya kıyasla CAE riskinde muhtemelen fark yapmıyor (orta kesinlikte kanıt);

(6) kolorektal cerrahi esnasında antibiyotikler kısa vadeli ya da uzun vadeli verildiğinde CAE riskinde muhtemelen fark olmuyor (orta kesinlikte kanıt). Bir kıyaslama yapışkan örtülerin, örtü kullanmamaya kıyasla CAE riskini artırdığını gösterdi (yüksek kesinlikte kanıt).

Genel olarak, primer sonuç ölçütlerimiz (CAE’ler ve ölüm) için kanıtların kesinliğinin düşük ya da çok düşük olduğu yargısına vardık.

Klinisyenler, ameliyat olan hastalar için en iyi müdahaleyi seçmede bu derlemede özetlenen kanıtları kullanabilir. Ancak kıyaslamaların çoğunu, düşük ya da çok düşük kalitede kanıtlar destekliyor ve gelecekte karar oluşturmayı desteklemek için daha fazla kanıt gerekiyor. Bu derleme ayrıca sağlık politikası üretenlerce yerel protokol ya da rehberler oluşturmak için de kullanılabilir ve sonuçlar, gelecekteki araştırmalar için bilgi boşluklarını ortaya koyabilir.

Güncellik

2017 Temmuzuna kadar yayınlanan derlemeleri aradık. Bu genel bakışa alınan 32 derlemeden 13’ü son 3 yıl içinde güncellenmedi.

Kaynak

Liu Z, Dumville JC, Norman G, Westby MJ, Blazeby J, McFarlane E, Welton NJ, O'Connor L, Cawthorne J, George RP, Crosbie EJ, Rithalia AD, Cheng H. Intraoperative interventions for preventing surgical site infection: an overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD012653. DOI: 10.1002/14651858.CD012653.pub2

Orijinal özet için: Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını Önlemek

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar