Bacakta Baypas İçin Greft Malzemesi Seçimi


Dokuma dakron greft malzemesi, SEM / Foto: David Gregory & Debbie Marshall / Wellcome Collection

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bir ya da iki bacağında şiddetli arter hastalığı olanlarda, yürürken istirahatle geçen ağrı, istirahat ağrısı ya da bacak dokularında ölüm görülebilir. Ana arterde uzun bir tıkanma varsa en iyi seçenek bir baypas yaparak blokaj bölgesinin altında kan dolaşımı sağlamaktır. Baypas yürümeyi iyileştirmeyi veya amputasyona gidebilecek bacağı kurtarmayı hedefler.

Baypas yapmak için kullanılabilecek değişik tipte malzemeler arasında, kişinin kendisinden alınan (otolog) ven, insan göbek kordon veni, poli-tetraflor-etilen (PTFE) veya dakrondan, sade veya içine heparin bağlanmış protez malzemeleri bulunur. Diz altına uzanan baypas greftleri, iyi bir kan akımı sağlayıp açık kalma yönünden, diz üstü greftler kadar iyi değildir. Bu derleme diz üstü ve altı baypas greftlerine kullanılan en etkili malzeme tipini belirlemeyi amaçlıyor.

Çalışma özellikleri ve anahtar sonuçlar

Toplam 3123 katılımcıyla yapılan 19 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Hastalarda 2547’sine diz üstü, 576’sında diz altı greftleme yapıldı. Kanıtlar 13 Mart 2017 tarihine kadar güncel.

Analizlerimiz sonucunda, kişinin kendi veninden yapılan diz üstü greftlerde primer açıklık (kan akımı) oranının, PTFE veya dakron prostetik malzemeye göre daha iyi olduğunu bulduk.

Bunun yanında dakronla (ve muhtemelen insan göbek kordonu veniyle de), PTFE’ye göre daha iyi kan akımı sağlandı. Ayrıca etrafında, dış baskıyı önlemek için destekleyici halkaları olan diz üstü dakron greftlerde açıklığın, desteksiz dakron malzemeye göre daha kötü olduğunu bulduk.

Diz altına uzanan gereftlere bir ven kafı eklenmesi, PTFE greftin açıklığını iyileştirmedi. Derlenen araştırmalardan, baypas prosedüründen sonra hasta bacakların sürvisiyle ilgili az sonuç sağlanabildi. Araştırmalar arasında (bazen de içinde), hastaların antiplatelet veya antikoagülan gibi başka ilaç kullanımı açısından çok tutarlılık bulunmadı, bu da sonuçları etkilemiş olabilir.

Kanıt kalitesi

Kanıtların genel kalitesi çok düşükle orta arasında değişiyor. Kaliteyi etkileyen faktörler arasında, çalışma tasarımları ve kıyaslanan greftler arasındaki farklar bulunuyor. Bu farklar nedeniyle, çoğu zaman sadece az sayıda katılımcıya ait verileri kombine analiz edebildik, bu da kullanılan greft tipinin gerçek etkisi üzerinde bir belirsizliğe yol açtı.

Kaynak

Ambler GK, Twine CP. Graft type for femoro-popliteal bypass surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD001487. DOI: 10.1002/14651858.CD001487.pub3

Orijinal özet için: Bacakta Bypass İçin Greft Malzemesi Seçimi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv