Stabil Göğüs Ağrısı Olan Hastalarda Egzersiz Temelli Kardiyak Rehabilitasyon


Sanatçı: Thatpainterguy / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Egzersiz esaslı kardiyak rehabilitasyon, stabil göğüs ağrılı hastalarda durumu iyileştirmede fayda sağlar mı?

Stabil göğüs ağrısı sağlıkta bozulma ve yüksek ölüm oranlarıyla ilişkili bir çeşit kronik kalp hastalığıdır. Egzersiz esaslı kalp rehabilitasyonu, kalp hastası olan insanlarda sağlığı iyileştirmek için önerilen bir programdır. Bu program genellikle hastanelerde, toplum kurumlarında ya da evde, egzersiz yapmak ve sağlığı iyileştirme tavsiyeleri almaktan ibarettir. Halen Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Ve Seçkin Bakım Enstitüsü göğüs ağrılı hastalara kalp rehabilitasyonu tavsiye etmezken, Avrupa ve EBD rehberleri ediyor. Bu derlemede stabil göğüs ağrısı olan hastalarda kalp rehabilitasyonunun faydalı olup olmadığını araştırdık. Özel olarak rehabilitasyonun ölüm oranlarını, ameliyat gereğini, tekrarlayan kalp krizlerini, sağlık hizmeti kullanımını ve masrafları düşürmede ve yaşam kalitesini, fiziksel zindelik düzeyi ve ağrı belirtilerini iyileştirmede faydalı olup olmadığına baktık.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2 Ekim 2017 tarihine kadar güncel. Toplam 581 katılımcıda kardiyak egzersiz rehabilitasyonunu egzersiz yapılmamasına karşı kıyaslayan 7 araştırmayı derledik. Süren çalışma bulamadık. Katılımcıların ortalama yaşı 55 – 60 arasında değişken, çoğu erkekti. Araştırmaların çoğu Avrupa’da biri Çin’de yapıldı. Kalp rehabilitasyonu en çok evde ve bir merkezde ya da hastanede kombine şekilde verildi. Programlar 6 haftadan 1 yıla kadar sürdürüldü.

Anahtar sonuçlar

Egzersiz temelli kalp rehabilitasyonunun hastaları en çok ilgilendiren sonuç ölçütleri olan; ölüm, kalp krizi ve gelecekte kalp ameliyatı olma risklerine ve yaşam kalitesine etkisini değerlendirmek için kanıtlar yetersiz. Egzersiz esaslı kalp rehabilitasyonunun ardından fiziksel zindelikte, olağan tedaviye kıyasla küçük bir iyileşme olabilir. Çalışma geri dönüşle ilgili kanıt bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Kötü raporlama, yüksek kayırma hatası riski ve araştırma ve katılımcı sayısını azlığı nedeniyle, sonuç ölçütlerine ait kanıt kalitesine düşükle çok düşük arasında değer biçtik. Düşük kaliteli kanıtlara güvenimiz sınırlıyken çok düşük kaliteli kanıtlara güvenimiz çok az.

Sonuç

Stabil göğüs ağrılı insanları daha iyi temsil eden popülasyonlarda yapılmış, daha yüksek kalitede araştırmalar gerekiyor. Bu araştırmalarda, hastalar ve sağlık hizmetinde karar verenleri ilgilendiren sonuç ölçütlerinin değerlendirilmesi gerekiyor.

Kaynak

Long L, Anderson L, Dewhirst AM, He J, Bridges C, Gandhi M, Taylor RS. Exercise-based cardiac rehabilitation for adults with stable angina. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD012786. DOI: 10.1002/14651858.CD012786.pub2

Orijinal özet için: Stabil Angina Pektoris İçin Rehabilitasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv