Kanserli Hastalardaki İştah Ve Kilo Kaybının Tedavisinde Açlık Hormonu Ghrelin

Cochrane derleme özeti

İştah ve kilo kaybı olan kanserli hastaların tedavisinde ghrelinin faydalı olduğu veya olmadığını gösteren kanıt bulunmuyor. Klinik pratik için tavsiye edecek kanıtlar yetersiz.

Arka plan

Kanser hastalarının % 60 – 80 kadarı iştah ve kilo kaybından yakınır. Bu da yaşam beklentisi ve kalitesini düşürür. Ghrelin mide ve vücudun başka kısımlarından salgılanan bir açlık hormonudur. Ancak bu hastalarda ghrelinin etkinlik ve güvenliği değerlendirilmedi. Bu derleme iştah ve kilo kaybı olan kanser hastalarında, iştah ve kiloyu iyileştirmede ghrelinin etkinlik ve güvenliğine dair tüm kanıtları araştırmayı amaçlıyor.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 20 Temmuz 2017 tarihine kadar güncel.

Çalışma özellikleri

Yaşları 54 -78 arasında, 22’si kadın, toplam 59 kanser hastasıyla yapılan 3 araştırma bulduk. Araştırma tedavisini 47 katılımcı tamamladı. Araştırmaların tasarımları farklıydı ve değişik kanserleri olan hastalarla yapıldı. Ayrıca tedavinin dozaj, enjeksiyon yolu, sıklık ve süreleri de farklı bulundu. Bir araştırmada ghrelin plaseboyla kıyaslanırken diğerlerinde yüksek ve düşük dozlar karşılaştırıldı. Sonuç ölçütü olarak gıda alımında iyileşme ve kiloda düzelme yeterince raporlanmadı.

Üç araştırma da devlet kurumlarından fon sağladı, biri bir ilaç şirketinden ek bağış aldı.

Anahtar sonuçlar

Ghrelin kullanımının gıda alımında fark gösterdiğine dair yetersiz kanıt bulduk. Ghrelinin sade ya da kombinasyon içinde kullanımının vücut ağırlığında herhangi bir fark getirdiğine dair kanıt olmadığını bulduk. Yan etkileri hakkında bir sonuca varamadık. Kısıtlı miktarda bilgi nedeniyle kesin sonuçlar çıkaramıyoruz.

Kanıt kalitesi

Derlememizde sağlanan kanıtların kalitesine çok düşük değer biçtik. Çok düşük kalite, sonuçların çok şüpheli olduğu anlamına geliyor.

Yazarların kararı

Kanser kaşeksisi olan hastalarda ghrelin kullanımını desteklemek ya da karşı çıkmak için kanıtlar yetersiz. Bu hastalarda ghrelinin etkinlik ve güvenliğini değerlendirmeye odaklanmış yeterli güçte randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

Tüm hasta grupları içinde kanserlileri en kötü beslenenlerdir. Araştırmalar, bir barsak hormonu olan ghrelinin kanserle birlikte görülen kaşeksiye karşı tedavide kullanılabilecek bir ilaç olduğunu gösterdi. Kanser kaşeksili hastalarda ghrelinle ilgili çeşitli eylem mekanizmaları öne sürüldü. Ancak ghrelinin etkinlik ve güvenliği sistematik olarak derlenmedi. Bu derlemede, kanser kaşeksisi olan hastalarda ghrelin kullanımıyla birlikte gıda alımı, vücut kompozisyonunun daha iyi olup olmadığını değerlendirildi.

Amaç

Derlememiz, kanserle ilişkili kaşeksi olan hastalarda besin alımı, vücut kompozisyonu ve sürviyi iyileştirmede ghrelinin etki ve emniyetini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Araştırma stratejisi

CENTRAL, MEDLINE ve Embase’i 2017 Temmuzuna kadar dil kısıtlaması yapmadan taradık. Ayrıca araştırma tescil kayıtlarında sürmekte olan çalışmaları aradık ve manuel tarama yaptık, ilişkin makalelerin referans listelerini araştırdık ve alandaki yazar ve uzmanlarla temas kurduk. Dil, tarih ve yayınlanma durumu açısından kısıtlama yapmadık.

Seçim kriterleri

Herhangi bir formülasyon ve verilme yoluyla kullanılan ghrelini plaseboya ya da aktif kontrole karşı kıyaslayan, paralel ya da çapraz tasarımlı, kanser kaşeksisi için uluslararası kriterleri karşılayan 18 yaş üstü hastalarla yapılmış randomize kontrollü araştırmaları seçtik.

Veri toplama ve analiz

Araştırmaları iki yazar birbirinden bağımsız olarak değerlendirdi, seçti ve standart Cochrane metodolojisiyle verileri çıkardı ve kayırma hatası riskini değerlendirdi. İki uçlu sonuçlar için, %95 güven aralıklarıyla beraber risk oranlarını hesapladık. Sürekli veriler için ortalama farklar ve %95 güven aralıklarını hesapladık. Kanıtlar GRADE’e göre değerlendirildi

Ana sonuçlar

Bulduğumuz toplam 926 adet referansı taradık ve derleme kriterlerine uyan 3 araştırma bulduk. Araştırmalar 22 kadın ve 37 erkek olmak üzere toplam 59 katılımcıyla başlayıp 47 katılımcıyla bitirildi. Bir araştırmada 2 paralel kol kullanılırken kalan ikisinde çapraz kontrol yapıldı. Araştırmalara farklı kanserleri olan hastalar alındı ve ghrelin, farklı doz, verilme yolu, sıklık ve sürelerde kullanıldı.

Ghrelini plaseboyla kıyaslayan 1 araştırmada bu ilacın gıda alımını iyileştirdiği (çok düşük kalitede kanıt) ve ters olaylar olmadığı görüldü (çok düşük kalitede kanıt).

Elde veri olmadığından, ghrelinin tedavi yapılmamasına veya alternatif deneysel tedavilere karşı kıyaslamaları veya başka tedavilerle kombinasyonları hakkında veya ghrelin analogları/benzerleri/güçlendiricileri hakkında bildirim yapamıyoruz.

İki araştırmada yüksek doz ghrelin düşük dozla kıyaslandı, ancak çalışma tasarımları ve tedavilerdeki farklar nedeniyle sonuçları birleştiremedik.

Her iki araştırmada da, yüksek ya da düşük doz ghrelin alan katılımcılarda besin alımı değişmedi.

Derlenen araştırmalarda vücut ağırlığı verileri değerlendirilmedi. Bir araştırmada, yüksek dozla ters olayların düşük dozdan daha sık olduğu bildirildi.

Tüm araştırmalarda katılımcı eksilmesine ve çalışma büyüklüğüne bağlı kayırma hatası riski yüksekti. Diğer alanlarda kayırma hatası riski belirsiz ya da düşüktü.

Birincil sonuç ölçütleri (gıda alımı, kilo, ters olaylar) için genel kanıt kalitesine çok düşük değer biçtik. Kanıt kalitesini veri eksikliği, araştırmalarda kayırma hatası riskinin yüksek ya da belirsiz olması ve çalışmaların küçük olması nedeniyle düşürdük.

Kaynak

Khatib M, Shankar AH, Kirubakaran R, Gaidhane A, Gaidhane S, Simkhada P, Quazi Syed Z. Ghrelin for the management of cachexia associated with cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD012229. DOI: 10.1002/14651858.CD012229.pub2

Orijinal özet için: Kanserde Kaşeksi Tedavisi Ve Ghrelin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar