Ağır Adet Kanamalarında Antifibrinolitikler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Antifibrinolitikler, endometriyal pıhtı çözücü enzimleri inhibe ederek kanamayı azaltacak yapıdadır. Traneksamik asit (TXA) gibi antifibrinolitiklerin ağır adet kanamalı kadınlardaki etkisini plasebo ve başka tıbbi tedavilerle kıyaslayan araştırmaları derledik. Ağır adet kanaması (AAK) bir siklusta 80 mL’den fazla kan kaybı olarak tanımlandı.

Arka plan

Traneksamik asit gibi antifibrinolitikler AAK tedavisinde olağan kullanılıyor. Ancak bacaklarda ya da akciğerlerde tehlikeli pıhtıların oluşması konusunda tarihsel endişeler var. AAK tedavisinde çeşitli başka ilaçlar da kullanılabiliyor. Tedavilerin fayda ve risklerini araştırdık.

Çalışma özellikleri

Ağır adet kanaması olan 1312 kadında antifibrinolitik ilaçları farklı bir tıbbi tedaviye karşı kıyaslayan 12 randomize kontrollü araştırma (RKA) bulduk. Kanıtlar 2017 Kasımına kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Antifibrinolitikler 15 – 50 yaş arası kadınlarda AAK’yi, ters olaylarda önemli bir artışa neden olmadan iyileştirebiliyor. Kanıtlar, TXA verilen katılımcılarda siklus başına kaybedilen kanda %40 – 50 azalma olduğunu gösteriyor.

Antifibrinolitik tedavi, AAK’yi iyileştirmede levonorgestrelli rahim içi araçlar (LRİA) hariç olmak üzere diğer tedavilerden daha iyi bulundu.

Kanıtlar plasebo alan kadınlardan %10.9’un iyileşme bildirirken, TXA alanlardan %36.3’ünün bildirdiğini gösteriyor.

TXA bu hastalarda muhtemelen yaşam kalitesini de iyileştiriyor.

Antifibrinolitik tedavi alan kadınlarda yaşam tehdit edici kan pıhtılaşmaları dahil olmak üzere yan etkilerin, plasebo veya başka tedavilere kıyasla arttığına dair bir kanıt bulmadık. 2 araştırmada venöz tromboembolik olaylara bakıldı ancak maalesef bu çalışmaların katılımcı sayısı gerçek bir etkiyi tesadüften ayırmaya yeterli değildi.

Kanıt kalitesi

Kanıtlar çok düşükle orta arası kalitede. Ana kısıtlamalar körleme yapılmamasına bağlı kayırma hatası riski, metotların net raporlanmaması; belirsizlik ve tutarsızlıktı.

Kaynak

Bryant-Smith AC, Lethaby A, Farquhar C, Hickey M. Antifibrinolytics for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD000249. DOI: 10.1002/14651858.CD000249.pub2

Orijinal özet için: Ağır Adet Kanaması Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar