İlaca Dirençli Epilepside Ek Tedavi Olarak Rufinamid

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Epilepsi merkezi sinir sisteminin nöbetlere yol açan bir hastalığıdır. Çoğu nöbetler tek ilaçla kontrol edilebilir. Ancak bazı hastalarda, özellikle fokal epilepsilerde nöbet kontrolü birden fazla ilaç kullanımı gerektirir.

Rufinamid yeni geliştirilen bir anti epileptik ilaç olup, yapısal olarak güncel kulnılan diğer ilaçlarla ilişkisi yoktur. 2009 yılında Lennox-Gastaut sendromlu 4 yaş ve üstündeki çocukların tedavisi için ABD’de FDA onayı aldı ve ardından fokal nöbetleri olan ergen ve erişkinler için ek tedavi olarak onay aldı.

Amaç

Bu derleme, ilaca dirençli epilepsisi olan hastalarda ek tedavi olarak kullanılan rufinamidin etkinlik ve yan etkilerini değerlendirmeyi hedefliyor.

Sonuçlar

Fokal epilepsili 1759 hastayla yapılan 6 randomize kontrollü araştırma bulduk ve analize aldık. Araştırmalarda konvansiyonel bir ilaca ek olarak, günde 200 ile 3200 mg dozlarda kullanılan rufinamid, 96 güne kadar süreyle, konvansiyonel ilaca eklenen plaseboya karşı kıyaslandı.

Derlememizde, ilaca dirençli fokal epilepsili hastalarda konvansiyonel ilaca ek tedavi olarak kullanılan rufinamidin nöbet sıklığını daha da azalttığı bulundu. Derleme ayrıca rufinamidle birlikte, sersemlik, yorgunluk, baş ağrısı, çift görme, bulantı ve kusma gibi yan etkilerin de plaseboya kıyasla daha fazla olduğunu gösterdi ancak bunların bazıları hakkında daha fazla bilgi gerekiyor.

Kanıtlar 2017 Ekimine kadar güncel.

Kanıt kalitesi

Genel olarak 5 çalışmada kayırma hatası riskine düşük, birinde tasarım bilgileri raporlanmadığından belirsiz olarak değer biçildi. Tüm araştırmalar ilaç endüstrisince yapıldı. Bazı veriler raporlanmadığı ve bazı bilgiler de belirsiz olduğundan kanıtların kalitesine orta değer biçtik. Rufinamidin uzun vadeli etkilerini değerlendirmek ve diğer ek tedavilerle kıyaslamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Ayrıca gelecekte yapılacak araştırmalarda rufinamidin jeneralize epilepsilerde ek tedavi ve fokal ve jeneralize epilepside tek ilaç tedavisi olarak kullanımı da düşünülmeli.

Kaynak

Panebianco M, Prabhakar H, Marson AG. Rufinamide add-on therapy for refractory epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD011772. DOI: 10.1002/14651858.CD011772.pub2

Orijinal özet için: İlaca Dirençli Epilepside Rufinamid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus