Çocukta Akut İshal Tedavisinde Smektit


Foto: Stephen Codrington / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derlemede, ishalli hastalarda dışkı çıkışını azaltmak için olağan yazılan bir tıbbi kil olan smektitin (veya diyosmektit) akut ishalli çocuklara faydası olup olmadığı araştırıldı. Bu soruya cevap aramak için, konuya ilişkin 18 araştırma bulundu ve analize alındı.

Anahtar sonuçlar

Akut ishalli çocuklara smektit vermek ishal süresini azaltabiliyor. Ancak hala, farklı nedenli ishalleri ve tedavinin ekonomik etkisini değerlendiren yüksek kaliteli çalışmalar yapılması gerekiyor.

Arka plan

Akut ishal, çocuklarda en sık görülen hastalıklardan biridir. Olağan nedeni viral enfeksiyondur. Tedavinin ana amacı, iyi derecede hidrasyonu muhafaza etmektir. Bu, oral rehidrasyon solüsyonlarıyla sağlanır ve çok az çocuğa yatış veya damar içi sıvı vermek gerekir. Yeterli hidrasyon sağlansa dahi sıvı dışkılama gerek hasta gerekse ebeveyn için sıkıntı kaynağıdır.

Smektit, toksinlerin girişine engel teşkil ederek veya su absorpsiyonunu artırarak iltihabı azaltmak suretiyle fayda sağlayabilir

Ana sonuçlar

Toplam 2616 çocukla, hem yüksek hem de düşük gelirli ülkelerde yapılan 18 araştırma bulduk. Bu araştırmalarda smektit alan çocuklar rutin bakım ya da plasebo verilenlerle kıyaslandı. 8 araştırmaya üretici firmalar fon sağladı.

Smektit ishal süresini bir gün kadar kısaltabiliyor (düşük kalitede kanıt) 3 günde şifa bulan çocuk sayısını artırabiliyor (düşük kalitede kanıt) ve sıvı dışkı miktarını hafifçe azaltabiliyor (düşük kalitede kanıt).

Çocukların kaç defa dışkıladığına etkisi olup olmadığından şüpheliyiz (çok düşük kalitede kanıt). Hastaneye yatışı gereken çocuk sayısına etkisi olmayabilir ve muhtemelen İV rehidrasyon gereken çocuk sayısına etkisi yok (orta kalitede kanıt).

Ters etkiler raporlanmadı. Görülen küçük yan etkiler arasında kabızlık, kusma ve kötü tat bulunmakla beraber gruplar arasında fark göstermiyor.

Güncellik

Derleme için 27 Haziran 2017 tarihine kadar olan literatürü taradık.

Kaynak

Pérez-Gaxiola G, Cuello-García CA, Florez ID, Pérez-Pico VM. Smectite for acute infectious diarrhoea in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD011526. DOI: 10.1002/14651858.CD011526.pub2

Orijinal özet için: Çocukta İshal Tedavisi ve Smektit

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv