Hipertansiyon İçin En İyi Birinci Tercih Tiyazidler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

2009 yılında yayınlanan derlemenin bu ilk güncellemesinde yüksek tansiyon hastası erişkinlerde en iyi birinci seçenek tedavinin hangi ilaç olduğunu belirlemeyi amaçladık. Tıbbi literatürde bu soruyu cevaplamak için ilaçları plaseboya ya da tedavi verilmemesine karşı kıyaslayan tüm çalışmaları aradık. Kanıtlar 2017 Kasımına kadar güncel.

Arka plan

Yüksek kan basıncı ya da hipertansiyon, kalp krizi ve felç riskini artırabilir. Hipertansiyon hastalarını tedavi ederken verilen en önemli kararlardan biri, tedaviye ilkin hangi sınıf ilaçlarla başlanacağıdır. Bu kararın, tedavi sonuçları ve maliyet açısından önemli sonuçları vardır.

Çalışma özellikleri

Bu güncellemeye alınacak yapılmış yeni araştırma bulamadık. Orijinal derlemeye ortalama yaşları 62 olan toplam 58 040 erişkin hastayla yapılmış 24 araştırma alındı. 4 farklı ilacı plaseboya karşı kıyaslayan bu araştırmalar 3 ile 5 yıl arası sürdürüldü. İlaç sınıfı olarak tiyazid grubu diüretikler, beta blokerler, ACE inhibitörleri ve kalsiyum kanal blokerleri incelendi.

Anahtar sonuçlar

Kanıtların çoğunun, birinci seçenek olarak kullanılan düşük doz tiyazid grubu diüretiklerin mortaliteyi, felçleri ve kalp krizlerini azalttığını gösterdiği sonucuna vardık. Başka bir ilaç grubu sağlıkla ilgili sonuç ölçütlerini düşük doz tiyazidlerden daha fazla düşürmedi. Beta blokerler ve yüksek doz tiyazidlerin etkisi daha aşağı bulundu.

Varılan sonuçlar

Yüksek kalitede kanıtlar, kan basıncı yükselmiş hastaların çoğunda düşük doz tiyazidlerin kullanılması gerektiğini destekliyor. Bu ilaçlar oldukça da ucuz.

Kanıt kalitesi

Tiyazidlerin birinci seçenek kullanımıyla ilgili kanıtlar yüksek kalitede. Diğer ilaç sınıfları için kanıtların orta ya da düşük kalitede olduğuna karar verdik.

Kaynak

Wright JM, Musini VM, Gill R. First-line drugs for hypertension. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD001841. DOI: 10.1002/14651858.CD001841.pub3

Orijinal özet için: Hipertansiyon Tedavisinde Tiyazid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv