Glokomda Göz İçi Sıvısını Azaltıcı Lazer Ameliyatı

Cochrane derleme özeti

Derlemenin amacı

Bu derleme, önceden ameliyat olmamış glokom hastalarında lazer ameliyatlarının başka yaklaşımlara kıyasla etki ve güvenliğini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Anahtar mesajlar

Bu tip lazer cerrahisinin glokom tedavisinde diğer ameliyatlardan daha etkili ve güvenli olup olmadığını anlamak istedik. Bu derlemeye sadece 1 araştırma dâhil edilebildi. Bu çalışmada düşük enerjili diyot laserler yüksek enerjili diyot laserle kıyaslandı ve iki grup arasında sonuçlar çok benzer olduğundan bir karar çıkarmak mümkün olmadı. Ayrıca çalışmada, tahrip edici laser tedavisi başka cerrahi yaklaşımlarla kıyaslanmadı. Primer glokom tedavisinde hücreleri tahrip eden (sitodestrüktif) lazer prosedürlerinin faydasının anlaşılabilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Arka plan

Glokom optik sinirin görme kaybıyla sonuçlanan ilerleyici bir hastalığıdır. Tüm dünyada körlüğün olağan nedenleri arasındadır. Erken tedavi görme kaybını önleyebilir ya da değiştirebilir.

Göz içi basıncı (GİB) glokomun tedavi edilebilen ana risk faktörüdür. Siliyer cisim epiteli göz içi basıncını oluşturan sıvıyı üretir. Sitodestrüktif prosedürler denen ve bu epitel hücrelerini tahrip eden prosedürlerle göz içi basıncının azaltılabileceği düşünülür. Sitodestrüktif prosedür için farklı metotlar bulunuyor ve en olağan kullanılanı laserdir. Bu derlemede göz içi basıncı kontrolü, görme, ağrı kontrolü ve yan etkiler üzerindeki etkisi ölçülerek laser prosedürünün etkinlik ve güvenliği değerlendirildi.

Ana sonuçlar

Toplam 92 glokomlu hastayla yapılan sadece 1 araştırma bulduk. Araştırmada yüksek enerjili ve düşük enerjili laserle yapılan transskleral siklofotokoagülasyon kıyaslandı. Araştırma Ghana’da yapıldı ve katılımcılar ortalama 13 ay izlendi.

Laser tedavisi yapılan gözlerin %47’sinde %20 ya da daha fazla GİB azalması sağlandı ve raporlanan sonuç ölçütlerinin hiçbirinde düşük ve yüksek enerjili lazer farklı bulunmadı. Her iki grupta da GİB kontrolü benzerdi. Yan etkiler gruplar için ayrı ayrı raporlanmadı. Diğer önemli sonuç ölçütleri hakkında bilgi de raporlanmadı.

Bu derleme temel alındığında, transskleral siklofotokoagülasyonun, refrakter olmayan glokomda uygun bir primer cerrahi tedavi olup olmadığını veya glokom tedavisinde yüksek ya da düşük enerjili laserin daha etkili veya güvenli olup olmadığını belirlemek için yeterli kanıt bulunmadı.

Güncellik

Bu derleme için 7 Ağustos 2017 tarihine kadar tarama yapıldı.

Kaynak

Michelessi M, Bicket AK, Lindsley K. Cyclodestructive procedures for non-refractory glaucoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD009313. DOI: 10.1002/14651858.CD009313.pub2

Orijinal özet için: Lazerle Glokom Ameliyatı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv