Yoğun Bakım Hastalarında Uykuyu İyileştirmek İçin Melatonin

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Yoğun bakım hastaları uyku güçlüğü yaşar. Buna YBÜ’deki sabit ve yüksek düzeydeki sesler ve 24 saat süren aydınlatma neden olabildiği gibi tansiyon ölçümü, nabız kontrolü, kan alma ilaç verme gibi yoğun ve rahatsız edici hasta bakım çalışmaları da katkıda bulunabilir. Uykusuzluk kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığını etkileyebilir. Uykunun iyi bir sağlık için vazgeçilmez olduğu kabul edilir, restoratif bir işlevi vardır ve ağır hastalarda iyileşme ve sağkalımı iyileştirdiği düşünülür. Yoğun bakımda yatan hastalar, burada uykularının kalitesinin bozulduğunu algılar.

Melatonin vücudun ürettiği, günlük uyku ve uyanıklık siklusunu düzenleyen bir hormondur. YBÜ’de gece saatlerindeki yapay aydınlık vücudun doğal melatonin üretimini bozabilir be da ağır hastalarda uyku siklusunu etkileyebilir.

Derleme sorusu

Melatoninin YBÜ’de yatan erişkin hastalarda uyku miktarı ve kalitesini ve bununla birlikte fiziksel ve psikolojik sağlığı iyileştirip iyileştirmediğini değerlendirmeyi hedefledik.

Çalışma özellikleri

Toplam 151 katılımcıyla yapılan 4 araştırmayı derledik. Tüm katılmcılar YBÜ’de yatan ağır hastalardı. 4 çalışmada da melatonin plaseboya ya da olağan bakıma karşı kıyaslandı. Kanıtlar 2017 Eylülüne kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Derlenen 4 araştırmanın verilerini kombine edemedik. 3 araştırmada uykuyu hemşire ve katılımcılar değerlendirdi ve uykunun nicelik ve niteliğinde fark olmadığını bildirdi. 2 çalışmada uykunun nielik ve niteliğini ölçmek için donanım kullanıldı ve biri uyku etkinliğinde melatonine bağlı fark olmadığını ve bazı analizlere göre de melatonin alanlarda “daha iyi uyku” kanıtları bildirdi. Bir araştırma donanımda veri kaybına neden olan sorunlar olduğu bildirildi. Bir araştırma anksiyetede fark olmadığını bildirdi ve mortalite ve YBÜ’de kalış süresinde fark olmadığını bildirdi. Melatoninle ilgili az miktarda potansiyel yan etki gördük, bir katılımcıda baş ağrısı ve bir diğerinde aşırı uyuklama görüldü.

Kanıt kalitesi

Gruplar arasında melatonin dozlarında farklar olduğunu gördük ve 2 araştırmada da katılımcı özelliklerinde, gruplar arasında sonuçları etkilemiş olabilecek farklar olduğu bildirildi. Bir araştırmada çok miktarda veri kaybı oldu bir diğerindeyse hastaları sakinleştirmek için standart anestezi ilaçları kullanılmadı. Az sayıda çalışmada uyku kalitesini ölçmek için uygun donanım kullanıldı.

Derleme sonuç ölçütlerini değerlendiren az sayıda katılımcıyla yapılmış az sayıda çalışma bulduk. Tüm kanıtların çok düşük kalitede olduğu yargısına vardık ve bu nedenle YBÜ’de yatan erişkin hastalara verilen melatoninin uyku miktar ve kalitesini iyileştirip iyileştirmediğinden şüphede kaldık.

Veri tabanı ve klinik araştırma sicillerinde yaptığımız taramalarda, sürmekte olan 5 araştırma bulduk. Bu araştırmaların derlemenin ilerideki güncellemelerine katılmasıyla, sonuç ölçütlerimizle ilgili daha fazla kesinlik sağlanabilir.

Kaynak

Lewis SR, Pritchard MW, Schofield-Robinson OJ, Alderson P, Smith AF. Melatonin for the promotion of sleep in adults in the intensive care unit. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD012455. DOI: 10.1002/14651858.CD012455.pub2

Orijinal özet için: Yoğun Bakım Hastasında Uyku ve Melatonin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv