Ameliyat Yapılamayan Periferik Arter Hastalarında Şiddetli İskemiye Karşı Lomber Sempatektomi Veya P

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Periferik arter hastalığında (PAH) arterler daralmış olup özellikle bacak olmak üzere ekstremitelere yeterli kan sağlanamaz. Kan akımında uzun süreli azalma (iskemi) ağrıya neden olabilir. Ağrı genellikle belli bir mesafe yürüyünce ortaya çıkar, istirahatle geçer (kesikli topallama) ancak ileri aşamalarda hasta istirahat halinde de ağrıdan yakınabilir (şiddetli iskemi).

Genel olarak hastanın damarlarının sağlığı yeterliyse ya da genel anesteziyi komplike edebilecek başka hastalıkları yoksa arterin ameliyatla tamiri düşünülür ve hastanın iskemik ağrısını azaltmada fayda sağlayabilir. Ancak bazı hastalara böyle bir ameliyat tavsiye edilmez ya da yapılması mümkün olmaz ve ağrı giderici seçenekler sınırlıdır. Cerrahi girişimle ya da kimyasal ilaç enjeksiyonuyla lomber sempatektomi yapılarak veya damar içi (İV) yolla verilen prostaglandinlerle kan akımında iyileşme ve ağrıda azalmaya sağlanabilir. Her ikisinin de, ameliyat olamayan hastalarda istirahat ağrısına faydası olduğu gösterildi. Halen ağrı giderme, ülser iyileşmesi ve amputasyonları azaltma ve diğer sonuç ölçütlerinde hangisinin üstün olduğu belirsiz

Çalışma özellikleri ve anahtar sonuçlar

29 Mart 2017 tarihine kadar yayınlanmış ve derleme kriterlerimizi karşılayan sadece 1 araştırma bulduk. Araştırmada Buerger hastası 200 katılımcı randomize edilerek cerrahi lomber sempatektomi, prostaglandin grubundan iloprost ile kıyaslandı ve hastalar 24 hafta izlendi. 200 katılımcıdan 162’si analize alınabildi.

Araştırma sonucunda İV prostaglandin alan katılımcılarda, istirahat ağrısı olmadan tam ülser iyileşmesinde sempatektomi yapılanlara kıyasla artışa dair kanıt bulundu. Ancak prostaglandin alan hastalarda baş ağrısı, yüz kızarması, bulantı ve karın rahatsızlığı gibi ters olaylar bildirme ihtimali yükseldi. Her iki grupta da bildirilen ölüm olmadı. Bu tek çalışmada, derleme için incelemeyi planladığımız, yürüme mesafesi, yaşam kalitesi ve fonksiyonel durum gibi diğer sonuç ölçütleri raporlanmadı. Çalışma PAH’ın spesifik bir şekli olan Buerger hastalığına ve lomber cerrahi sempatektomiye odaklıydı. Bu nedenle bulguların tüm PAH tiplerine ve tüm lomber sempatektomi metotlarına genellenmesi zor.

Kanıt kalitesi

Genel olarak, çalışmada tasarıma bağlı kayırma hatası riski düşüktü. Hasta ve müdavi hekimlerin körlenmesi mümkün değildi. Ancak sonuçları değerlendirenlerin körlenmesi mümkün olsa da bunun yapıldığı ifade edilmedi. Bu nedenle, istirahat ağrısı gibi subjektif sonuç ölçütlerinde kayırma hatası riskini belirsiz olarak niteledik. Buna karşın ülser iyileşmesi, amputasyonlar ve mortalite gibi objektif ölçütlerde kayırma hatası riskine düşük değer biçtik. Ayrıca her iki grupta da çok sayıda hasta yetersiz nedenlerle analize alınamadı (38 hasta, %19), bu nedenle sonuç verilerinin eksik yayınlanmasına bağlı kayırma hatasına belirsiz değer biçtik.

Bunlara bağlı olarak, analize alınan katılımcı sayısı düşük olan tek bir çalışmayla değerlendirilen sonuç ölçütleri için kanıt kalitesi düşüktü

Kaynak

Sen I, Agarwal S, Tharyan P, Forster R. Lumbar sympathectomy versus prostanoids for critical limb ischaemia due to non-reconstructable peripheral arterial disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD009366. DOI: 10.1002/14651858.CD009366.pub2

Orijinal özet için: Lomber Sempatektomi Veya Prostanoid Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv