Osteoartrite Bağlı Kalça Ve Diz Ağrısında Egzersizin Faydaları

Cochrane derleme özeti

Osteoartrit nedeniyle kronik kalça ve diz ağrısı çeken hastalarda egzersizin fiziksel, emosyonel ve ruhsal sağlığa etkisini derledik. İncelenen çalışmalar Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Avustralasya’da; kliniklerde, evlerde ve dinlenme tesislerinde yapıldı. Çalışmalara 45 yaş üstü erkek ve kadınlar alındı.

Arka plan

Osteoartrite bağlı kronik kalça ve diz ağrısı fiziksel malûliyet, sıkıntı, depresyon, düşük yaşam kalitesi ve sosyal problemlerin olağan bir nedenidir. Ağrı ve malûliyeti azaltmak için egzersiz önerilir ve hastanın sağlık inançları, depresyonu, sıkıntı ve yaşam kalitesini iyileştirir. Ağrı, hareket yetisi, depresyon ve anksiyete, ağrının sosyal ilişkileri nasıl etkilediği ve egzersiz arasındaki ilişkileri anlamaya çalıştık.

Araştırma özellikleri

Tıbbi veri tabanları 2016 Martına kadar tarandı ve toplam 2372 katılımcıyla yapılan 21 araştırma bulduk. Araştırmalarda, kalça ve/veya dizlerinde ağrı ve katılaşma olan hastalar egzersiz programlarına katıldığında, psikolojik ya da sosyal sonuç ölçütlerinin yanı sıra; ağrı, hareket yetisi ya da ikisine birden ne olduğuna bakıldı.

Sonuçlar

Egzersiz programlarına katılım muhtemelen ağrı, fiziksel işlev ve sosyalleşme yetisini hafifçe iyileştiriyor ve anksiyetede az fark getiriyor ya da hiç getirmiyor. Hastanın kendi yetilerine ve sosyal işlevine inancını iyileştiriyor.

Araştırmalar sonucunda;

* egzersiz yapan hastalar yaklaşık 45 hafta sonunda ağrılarına 0 – 20 skalasında 1.2 puan daha düşük değer biçti (Egzersiz yapanlarda skor 5.3, kontrolde 6.5, %6 iyileşme.

* fiziksel işlev 41 haftada %5 kadar iyileşti (0-100 skalasında egzersiz grubu 5.6 puan iyileşti; egzersiz grubunda skor 44.3, kontrolde 49.9).

* hastaların fiziksel yetilerine güveni 35 hafta sonunda %2 arttı (egzersiz grubu 17 – 85 arası skalada 65.4, kontrol grubu 64.3 skor aldı).

* egzersiz yapanlarda depresyon 35 haftada %2 ya da 0 – 21 skalasında 0.5 puan azaldı (egzersiz grubu 3.0 puan, kontrol grubu 3.5 puan).

* egzersiz anksiyeteyi 24 haftada %2 azalttı ya da 0 – 21 skalasında 0.4 puan düşme oldu (egzersizle 5.4 puana karşın kontrolde 5.8 puan).

* sosyal entegrasyon 36 haftada 0 – 100 skalasında 7.9 puan iyileşti, değişim %8 oldu (egzersiz grubunda 81.5 iken kontrolde 73.6).

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi genel olarak orta ancak, fiziksel yetilere güven, ruh sağlığı ve sosyal işlev sonuçları için düşüktü. Bu durum, temelde kıyaslamayı güçleştiren ölçüm farklarına bağlı ayrıca sonuçlar katılımcıların körlenmemesi nedeniyle iyileşme beklentisinden de etkilenmiş olabilir.

Araştırmalarda yan etkiler raporlanmadı. Çalışmaların devem süreleri farklı olduğundan değişimlerin hemen ortaya çıkarak kalıcı olup olmadığı ya da çalışma boyunca tedricen ortaya çıkıp çıkmadığını bilemiyoruz. Bazı çalışmalarda program sonrası ölçümler daha geç yapıldı.

Bunların yanında 12 çalışmada da hastaların egzersiz hakkındaki fikirleri, inanışları ve deneyimleri ve egzersizin bunları değiştirip değiştirmediğine bakıldı. Kanıt kalitesi genel olarak yüksekti. Başlangıçta hastaların, ağrılarının hislerini, davranışlarını ve ağrıyı giderme hakkındaki kararlarını şekillendiren özellikleri konusunda kafaları karışıktı. İnsanlar hareket ve egzersizin eklemleri için iyi olacağı düşüncesindeydi ancak hareket ağrıya yol açtığından bunun zararlı olabileceği kaygısına düştüler. Sağlık profesyonellerinden bilgi alınmaması insanların, zarar vereceği korkusuyla fiziksel aktivite ve egzersizden kaçınmasına neden oluyor.

Genel olarak, egzersize katılan hastalar pozitif tecrübeler kazandı, bu da egzersizin ağrı, fiziksel ve ruhsal sağlık ve genel yaşam kalitesini iyileştirebileceğine inançlarının artırmaya fayda sağladı.

Güvence vererek egzersiz önermek, sağlık bozukluğuyla ilgili inançlarla mücadele ve zevkli egzersiz programları sağlamak, katılımı teşvik edebilir ve birçok hastanın sağlığına katkıda bulunabilir.

Kaynak

Hurley M, Dickson K, Hallett R, Grant R, Hauari H, Walsh N, Stansfield C, Oliver S. Exercise interventions and patient beliefs for people with hip, knee or hip and knee osteoarthritis: a mixed methods review. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD010842. DOI: 10.1002/14651858.CD010842.pub2

Orijinal özet için: Osteroartrit Tedavisinde Egzersiz

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv