Biliyer Atrezili Bebeklerde Kasai Ameliyatından Sonra Kortikosteroid Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Safra yolu tıkanması veya hasarı (biliyer atrezi) olan bebeklerde Kasai ameliyatından sonra verilen kortikosteroidlerin faydalı veya zararlı etkileri var mı? Ölümler, karaciğer nakli ihtiyacı, postoperatif sarılık ve zararlı etkilerde fark olup olmadığını gözden geçirdik.

Arka plan

Biliyer atrezi 30 000 doğumda 1 görülebilen nadir bir durumdur. Bu hastalıkta, ortak safra kanalı tıkalı ya da hasarlıdır; safra karaciğerden dışarı akamaz ve karaciğer de hasar görür. Kasai portoenterostomisi denen bir ameliyatla bebeğin safra kanalı yerine bir barsak parçası takılır. Bu düzeltme safranın bebeğin karaciğerinin kenarındaki küçük safra kanallarından doğrudan barsağa drenajını sağlar. Ameliyattan sonra geleneksel olarak kortikosteroid denen ilaçlar kullanılır. Bunların iki faydası, iltihap giderici etkileri ve safra akışını artırmalarıdır. Birkaç araştırmada, postoperatif dönemde kortikosteroid alan bebekler plasebo verilenlerle kıyaslandı. Bu çalışmalarda sarılığın temizlenmesi, sağ kalım ve karaciğer nakli gereğinde bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışıldı. Ancak farkları belirleyebilmek için yeterli büyüklükte randomize kontrollü araştırmalar organize etmek güç.

Çalışma özellikleri

Tıbbi literatürü 20 Aralık 2017 tarihine kadar aradık ve derleme kriterlerimizi karşılayan 2 randomize kontrollü araştırma bulduk. Bu çalışmalarda katılımcılar en az 2 yıl izlendi. Bunların yanında, zararlar hakkında bazı bulgularını öyküsel olarak raporlayabildiğimiz 19 gözlemsel çalışma bulduk. Randomize araştırmalara toplam 211 bebek alındı.

Fon kaynakları

Araştırmalara, hayır kurumları ve kamu kurumlarından fon ve özel sektör şirketlerinden destek sağladı; hiçbiri de araştırma sonuçlarıyla ilgisi yok görünüyor. Derlenen araştırmalar fon kaynaklarını özetledi ve yazarlar çıkar çelişkileri olmadığını bildirdi. Derleme yazarları bu derleme için fon almadı.

Anahtar sonuçlar

Glukokortikosteroidlerle tedavi edilen ve plasebo alan bebek grupları arasında mortalite, ters olaylar, sarılıktan kurtulabilme ve karaciğer nakli gereği anlamında bir fark bulmadık.

Kanıt kalitesi

İki araştırmanın kayırma hatası riskini düşük olarak değerlendirdik, ancak belirsizlik riski yüksekti. Ters olaylar için farklı kategoriler kullanıldığından verileri kombine edemedik. Analizlerimize iki müdahale grup arasındaki küçük farkları değerlendirmek için yeteri kadar bebek alamadık (sadece 2 araştırma). Mortalite, ters olaylar, sarılıktan kurtulabilme ve karaciğer nakli gereği için kanıtların kalitesi düşük.

Sürmekte olan bir araştırma belirledik.

Sonraki adımlar

Biliyer atrezili bebeklerin postoperatif bakımında faydalı olup olmadıklarını anlamak için kortikosteroidleri plaseboya karşı kıyaslayan daha fazla randomize kontrollü araştırma yapılmasına ihtiyaç var. Bu araştırmaların farklı klinik merkezlerde yürütülmesi gerekir.

Kaynak

Tyraskis A, Parsons C, Davenport M. Glucocorticosteroids for infants with biliary atresia following Kasai portoenterostomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD008735. DOI: 10.1002/14651858.CD008735.pub3

Orijinal özet için: Kasai Ameliyatı Sonrasında Kortikosteroid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv