İlk Tedaviye Cevap Vermeyen Şizofreni Hastalarında Dozu Artırmak

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Şizofrenili bir hasta, başlanan bir antipsikotik tedaviye cevap vermediğinde bu ilacın dozunu artırmak etkili ve güvenli mi?

Arka plan

Şiddetli bir ruh hastalığı olan şizofrenili birçok hasta, standart dozla ilk başlanan antipsikotik ilaca tam cevap vermez (yani delüsyon ve hallüsinasyon gibi belirtiler sürer). Bu olgularda hekim, antipsikotik etkiyi artırmak için ilacın dozunu olağan eşiklerin üstüne çıkarmayı ya da başka bir ilaca geçmeyi düşünebilir. En iyi tedavi stratejisiyle ilgili kanıtlar az.

Araştırma

Cochrane şizofreni grubunun enformasyon uzmanı, ilk tedaviye cevap vermeyen şizofrenili hastaları, dozu artırmak ya da tedaviyi sürdürmeye randomize eden araştırmalar için Grup kayıtlarını 30 Mart 2017 tarihine kadar taradı. Tarama sonucunda 1919 kayıt bulundu ve derleme yazarları tarafından seçime uygunluğu değerlendirildi.

Bulunan kanıtlar

Derleme kriterlerini 10 araştırma karşıladı. Etkinlik (klinik cevap) veya güvenlikle (ters etki insidensi) ilgili sonuç ölçütleri açısından antipsikotik ilacın dozunu artırmakla ya da aynı dozu sürdürmek arasında net bir fark olmadığı gösterildi. Mevcut kanıtlar sınırlı ve düşük veya çok düşük kalitede. Özellikle ters etkiler çok az çalışmada yeterince raporlandı.

Sonuçlar

Bu derlemenin sonuçları, ilk tedaviye cevap vermeyen hastalarda antipsikotik dozunu artırmanın, eski dozu sürdürmekten farklı olduğu hipotezini destekleyecek ya da reddedecek iyi kalitede kanıt olmadığını gösteriyor. Güvenlikle ilgili kanıtlar net değil. Bunlardan dolayı kesin bir sonuç çıkarılamıyor. Daha büyük ve iyi tasarımlı araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Samara MT, Klupp E, Helfer B, Rothe PH, Schneider-Thoma J, Leucht S. Increasing antipsychotic dose for non response in schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD011883. DOI: 10.1002/14651858.CD011883.pub2

Orijinal özet için: Tedaviye Cevap Vermeyen Şizofreni

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus