Doğumda Ağrı Giderme İçin Aralıklı Veya Sabit İnfüzyonla Epidural

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Epidural analjezide ağrı giderici ilaçlar epidural boşluğa enjekte edilir. Doğumda etkili bir ağrı giderme şeklidir. İlaç programlanabilen bir pompayla, epidural boşluğa yerleştirilen bir ince tüp içinden enjekte edilir. Geleneksel olarak ilaç sabit bir hızla verilir ve buna “bazal infüzyon” denir. Yakın zamanlarda bunun yerine, ilacı aralıklı bolus dozları şeklinde vermek ilgi kazandı. Bu da “bolus doz” ya da “otomatik zorunlu bolus” adıyla anılıyor ve daha iyi ağrı giderme sağlayabilir. Bu çalışmada doğumda epidural analjeziyi sürdürmede bu iki müdahaleye dair kanıtlar gözden geçirildi: Bazal infüzyon veya aralıklı infüzyon.

Çalışma özellikleri

Gebeliği komplike olmayan 1121 kadınla yapılmış 12 randomize kontrollü araştırma bulduk. Çalışmalara fon kaynaklarını etkisini özel olarak değerlendirmedik. Kanıtla 2018 Ocağına kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Doğum esnasında aralıklı boluslarla yapılan epiduralin, anestezist tarafından ilaçla müdahale gereken ağrı yaşama riskini bazal infüzyona göre azalttığını bulduk. Aralıklı bolusla tedavi, sezaryen ve enstrümanla doğum riskini veya doğum süresini artırmadı. Ayrıca saat başına gereken ilaç dozunu azaltabiliyor. Bunun yanında 7 araştırmanın 5’inde annelerin, aralıklı bolusla tedaviyi bazal infüzyona tercih ettiği bulundu.

Kanıt kalitesi

Sezaryenle ve enstrümanla doğum riskleri için kanıt kalitesinin düşük olması dışında ölçülen tüm sonuç ölçütleri için sağlanan kanıt kalitesi ortaydı.

Kaynak

Sng B, Zeng Y, de Souza NA, Leong W, Oh T, Siddiqui F, Assam PN, Han NR, Chan ESY, Sia AT. Automated mandatory bolus versus basal infusion for maintenance of epidural analgesia in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD011344. DOI: 10.1002/14651858.CD011344.pub2

Orijinal özet için: Epidural Analjezide Aralıklı Bolus

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv