Layşmanyazın Önlenmesinde Vektör Ve Rezervuar Kontrolü


Tatarcık. Foto: Jana Bulantová / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Bu derleme, layşmanyaza karşı kullanılan çeşitli koruma tedbirlerini inceleyen araştırmaları özetliyor. Tıbbi literatürü 2015 Ocağına kadar taradık ve 14 randomize kontrollü araştırma bulduk.

Arka plan

Layşmanyaz, leishmania adıyla anılan parazitlerin neden olduğu, enfeksiyonu taşıyan tatarcıkların ısırığıyla insanlar ve hayvanlar arasında bulaşan bir grup enfeksiyon hastalığıdır. İki ana klinik tablo gösterir: Deri layşmanyazı (şark çıbanı) ve iç organları tutan organ layşmanyazı

Layşmanyaz, enfekte tatarcıkların (vektör) insanla temasını azaltarak veya enfekte hayvan (rezervuar) sayısını azaltarak önlenebilir.

Sonuçlar

Deri layşmanyazı

Tatarcıkları azaltmak için insektisid kullanımı, yeni deri layşmanyazı olgularını azaltmada etkili olabilir (düşük kalitede kanıt). Ancak insektisidleri evlerin iç duvarlarına sıkarak, cibinliklere ya da perdelere sıkarak kullanmaktan hangisinin daha iyi olduğuna dair yeterli kanıt yok.

İnsektisidle muamele görmüş elbiseler kullanarak kişisel korunma da iki küçük araştırmada incelendi ancak araştırmalar etki belirlemek için çok küçüktü.

Organ layşmanyazı

İnsektisidle muamele görmüş tüller kullanımı organ layşmayazından korunmada etkili olmayabilir ancak bu önlem, Hindistan ve Nepal’de yapılan bir tek araştırmada incelendi (düşük kalitede kanıt).

Organ layşmanyazını önlemede potansiyel bir yol olarak enfekte köpeklerin öldürülmesi de tartışılmakla beraber, bu araştırmada klinik hastalık sayısına bakılmadı.

Kaynak

González U, Pinart M, Sinclair D, Firooz A, Enk C, Vélez ID, Esterhuizen TM, Tristan M, Alvar J. Vector and reservoir control for preventing leishmaniasis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD008736. DOI: 10.1002/14651858.CD008736.pub2

Orijinal özet için: Layşmanyazdan Korunma Önlemleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv