Şizofrenide Ek Tedavi Olarak Mirtazapin

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Şizofrenili hastalarda standart bakıma bir antidepresan ilaç olan mirtazapin eklemek etkili ve güvenli mi?

Arka plan

Şizofreni şiddetli bir ruh hastalığıdır. Hastalar tipik olarak anormal sosyal davranışlar gösterir ve gerçeği ayırt edebilme yargısı bozulmuştur. Belirtilerin 3 ana tipi vardır. Pozitif belirtiler hallüsinasyonlar ve delüzyonlar, negatif belirtiler ise motivasyon eksikliği ve sosyal aktivitelerden çekilmedir. Bilişsel belirtiler, konsantrasyon yetisinde azalma ve karar vermede bilgiyi kullanma güçlüğüdür. Şizofreni hastayı ileri derecede zaafa uğratır, sosyal işlevine ve bağımsız yaşayabilme yetisine büyük etki yapar.

Antipsikoptik ilaçlar ana tedavidir ve pozitif belirtilere karşı etkilidir ancak negatif belirtileri tümüyle iyileştirmez. Negatif belirtilerin tedavisi için sıklıkla antipsikotiklerin yanı sıra başka tedaviler de verilir. Ek tedavi olarak sıklıkla mirtazapin gibi antidepresan ilaçlar kullanılabilir. Mirtazapinin şizofreninin negatif belirtilerini iyileştirme potansiyeli olabilir, ancak nahoş yan etkilere neden olma potansiyeli de var. Şizofrenili hastalarda mirtazapinin fayda ve zararlarıyla ilgili kanıtların özetlenmesi gerekiyor.

Araştırma

Cochrane Schizophrenia özel kayıtlarında konuyla ilgili yapılmış randomize kontrollü araştırmaları bulmak için tarama yapıldı. 2018 Mayısında yapılan taramada toplam 35 potansiyel yayın bulundu. Metinler ve referans listeleri de tarandı.

Sonuçlar

Derleme kriterlerini 9 RKA karşıladı ve analiz için veri sağladı. Katılımcı gruplarına standart bakıma ek mirtazapin veya plasebo verildi.

Sonuçlar standart tedaviye eklenen mirtazapinin genel mental durumu biraz iyileştirebileceğini gösterdi ancak özellikle negatif belirtilere klinik olarak önemli bir etkisi olduğu görülmedi.

Standart bakıma mirtazapin eklemek, hastayı antipsikotiklerin hastayı çok huzursuz ve hareketli yapan bir yan etkisi olan akatizi belirtilerini hafifçe iyileştirebiliyor. Global durum ve çalışmadan erken ayrılmalar üzerinde etki bulunmadı ve yaşam kalitesi ve hastaneye yatışlar hakkında veri bulunmadı. Bunun yanında bazı sonuçlar mirtazapinle birlikte kilo alma ve sedasyon riskinin arttığını gösterdi. Ancak bu sonuçlar genel olarak düşük kalitede kanıtlara dayanıyor.

Sonuçlar

Mirtazapinin şizofreni hastalarına bazı olumlu etkileri olabilir. Ancak sonuçlar genel olarak çok düşük kalitede kanıtlara dayanıyor ve bu etkilerden şüpheliyiz. Şizofrenili hastalarda ek tedavi olarak mirtazapinin etkinlik ve güvenliğiyle ilgili kesin sonuçlar çıkarabilmek için daha yüksek kalitede araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Perry LA, Ramson D, Stricklin S. Mirtazapine adjunct for people with schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD011943. DOI: 10.1002/14651858.CD011943.pub2

Orijinal özet için: Şizofreni Tedavisine Ek Mirtazapin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar