İlk Tedaviye Cevap Vermeyen Şizofreni Hastalarında Başka İlaca Geçmek

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Şizofenili hasta ilk başlanan antipsikotik ilaca cevap vermediğinde dozu artırmak mı başka bir ilaca başlamak mı daha etkili ve güvenli?

Arka plan

Şizofrenili hastalardan birçoğu standart dozla ilk başlanan antipsikotik ilaca tam cevap vermez. Bu olgularda hekim etkinliği artırmak için ilacın dozunu yükseltmeyi ya da başka bir ilaca geçmeyi düşünebilir. En iyi yaklaşıma dair kanıtlar seyrek.

Araştırma

Cochrane Schizophrenia grubunun enformasyon uzmanı, ilk tedaviye cevap vermeyen şizofrenili hastaları, dozu artırmaya ya da başka bir ilaca geçmeye randomize eden araştırmalar için grup kayıtlarını 30 Mart 2017 tarihine kadar taradı. Tarama sonucunda 902 kayıt bulundu ve derleme yazarları tarafından seçime uygunluğu değerlendirildi.

Kanıtlar

Derleme kriterlerine uyan ve kullanıma uygun veri sağlayan 1 araştırma seçildi. Veriler tedaviye cevap veren hasta sayısı, katılımcıların çalışma bitimindeki genel ruhsal durumu ve negatif belirtilerin varlığı olarak raporlandı. Herhangi bir başka sonuç ölçütüyle ilgili veri sağlanamadı.

Antipsikotik ilacın dozunu artırmakla yeni bir ilaca geçmek arasında net fark olmadığı gösterildi. Mevcut kanıtlar ileri derecede sınırlı ve çok düşük kalitede.

Sonuçlar

Derlememizin sonuçları hekimin, ilk tedaviye cevap vermeyen hastalarda dozu artırmak ya da başka bir ilaca başlamak arasında karar vermesine yardım edecek iyi kalitede kanıt olmadığını gösteriyor. Bu nedenle kesin bir sonuç çıkarılamadı. İyi tasarımlı ve daha büyük araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Samara MT, Klupp E, Helfer B, Rothe PH, Schneider-Thoma J, Leucht S. Increasing antipsychotic dose versus switching antipsychotic for non response in schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD011884. DOI: 10.1002/14651858.CD011884.pub2

Orijinal özet için: Tedaviye Cevap Vermeyen Şizofreni

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar