Serebral Palside Distoni İçin Triheksifenidil


Foto: VOXSPORTS VOXER / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Distonisi olan serebral palsi hastalarında triheksifenidil faydalı mı?

Arka plan

Serebral palsi çeşitli hareket problemlerini kapsayan olağan bir hastalıktır. Sık görülen bir hareket problemi de distonidir, hastaların hareket kontrolünü güçleştirir. Hastanın kontrol edemediği, istenmeyen ve sıklıkla ağrılı ve sıkıntı veren kas kasılmaları olur. Bu kasılmalar hastanın hareket yetisini, öz bakım aktivitelerini ve günlük yaşam aktivitelerine katılımını kısıtlar.

Tedavisinde genellikle ilaç kullanılır, triheksifenidil de bunlardan biridir. Ancak serebral palsi ve distonisi olan hastalara triheksifenidil yazmanın tüm fayda ve zararları hala bilinmiyor.

Çalışma özellikleri

Distonik serebral palsili hastalarda triheksifenidilin etkinliğini inceleyen araştırmaları bulmak için 2017 Mayısında literatür taraması yapıldı. Derlemeye uyun, serebral palsi ve distonili ve ortalama yaşı 9 olan 16 çocukla Avustralya'da yapılmış 1 araştırma bulundu.

Çocuklar iki gruba randomize edildi ve iki gruba da 12 hafta triheksifenidil veya plasebo verildi, tedavi değişiminden önce 4 hafta ara verildi. Gruplar arasındaki tek fark birinin önce triheksifenidil, diğerinin plasebo almasıydı.

Anahtar sonuçlar

Serabral palsi ve distonisi olan çocuklarda triheksifenidilin distoniyi azaltma veya üst kol işlevini iyileştirmede etkili olduğuna dair kanıt olmadığını bulduk.

Triheksifenidille birlikte, ajitasyon, kabızlık, ağız kuruması ve uyku bozulması gibi yan etkilerin riski artabiliyor.

Triheksifenidilin günlük yaşam aktivitelerine katılımla ilgili olarak çocuk ve aile tarafından konan bazı ferdi hedeflerde iyileşme sağlayabildiğine dair biraz kanıt bulundu. Araştırmada, ağrı ve yaşam kalitesi ölçülmedi.

Kanıt kalitesi

Derlenen tek çalışmaya az sayıda katılımcı alınmış olup bulguları destekleyen başka araştırma olmadığından kanıt kalitesine düşük değer biçtik. Bu nedenle, serebral palsi ve distonisi olan hastalarda triheksifenidilin distoniyi azaltma, kol işlevini ve günlük yaşam aktivitelerine katılımı iyileştirmedeki etkinliğinden şüpheliyiz.

Kaynak

Harvey AR, Baker LB, Reddihough D, Scheinberg A, Williams K. Trihexyphenidyl for dystonia in cerebral palsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD012430. DOI: 10.1002/14651858.CD012430.pub2

Orijinal özet için: Serebral Palsi Distoni Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv