Uyuzun Yakın Temaslılara Bulaşmasını Önlemek İçin Yapılan Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Uyuz, olağan rastlanan bir parazit enfeksiyonudur, nedeni Sarcoptes scabiei adlı parazitin insan varyasyonu olup yaşamı insana bağımlıdır. Kabuklu uyuza (Norveç uyuzu) da aynı parazit neden olur ancak bağışıklık sistemi iyi çalışmayan, transplant alıcısı ya da bağışıklık baskılayıcı tedavi alan, alkolik, ya da başka düşkün hastalarda görülme eğilimindedir. Uyuz insandan insana temasla bulaşır. Temizliğin kötü olduğu ve aşırı kalabalık yerlerde daha sık görülmesi buna bağlıdır. Yüksek gelirli ülkelerde aile fertleri, yatılı bakımevlerinde ve hastanelerde hastalar ve personel içinde yayılma eğilimi gösterir.

Hastalar belirtiler görülmeden birkaç hafta önce enfekte olabilir. Bu zaman içinde başkalarına bulaşması mümkündür. Bunun sonucu olarak, uyuz şüphesi olanlarla temas eden insanlara sıklıkla koruyucu tedaviler verilir. Koruyucu tedavi, enfeksiyonun daha fazla yayılmasını ve enfeksiyon kaynağı olan kişinin yeniden enfekte olmasını önlemeyi de hedefler. Bu derleme bulaşmada koruyucu önlemlerin faydalı olup olmadığını anlamak için yapıldı.

Araştırma

Uyuzlu hastayla temasta olup, tıbbi tedavi verilen ya da enfeksiyonun bulaşmasını önlemek için kişisel temizlik hakkında tavsiye verilen katılımcılarla yapılan randomize kontrollü araştırmalar için literatür taraması yaptık.

Sonuçlar

Uyuz hastasıyla temas eden kişilere tedavi ya da tavsiye vermenin enfeksiyonun bulaşmasını önlemede etkili olup olmadığını söyleyebilmek için kanıt bulunmuyor. Araştırmacıların, önceki 6 hafta içinde uyuz hastasıyla cilt teması kuran insanlarla randomize araştırma yapması gerekiyor.

Kaynak

FitzGerald D, Grainger RJ, Reid A. Interventions for preventing the spread of infestation in close contacts of people with scabies. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD009943. DOI: 10.1002/14651858.CD009943.pub2

Orijinal özet için: Uyuz Bulaşmasını Önleyici Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv